Siirry sisältöön
Huoltovarmuuskeskus

Energiahuolto

Kelluva LNG-terminaalilaiva Exemplar.

Maakaasun riittävyyden turvaamisessa katse jo talvessa

Ukrainan sodan myötä Euroopan maat ovat alkaneet etsiä keinoja vähentää riippuvuuttaan venäläisistä fossiilisista polttoaineista. Maakaasun osalta Suomessa on tehty varautumistyötä pitkin kevättä, minkä ansiosta kaasun riittävyys on turvattu siitä huolimatta että 21.5. maakaasun tulo Venäjältä Suomeen katkaistiin. Tällä hetkellä kaasua saadaan Baltic Connector -putken kautta, ja tulevasta talvesta alkaen maakaasun riittävyyttä varmistaa kelluva LNG-terminaali.

Miten varaudumme energiantuotannon häiriöihin vähähiilisessä Suomessa?

Energiakatkoksiin ja hätätiloihin on tähän mennessä varustauduttu säilömällä fossiilisia polttoaineita varmuusvarastoihin. Nyt fossiilisista polttoaineista halutaan luopua, ja sota Ukrainassa ja pyrkimys eroon venäläisestä öljystä ja kaasusta saattaa jopa nopeuttaa kehitystä. Mitä se tarkoittaa huoltovarmuuden kannalta?

Puunkaatoa nosturista käsin, valokuva.

Kenelle sähköä, kuka jää ilman?

Myrsky on kaatanut puita useiden voimajohtojen päälle. Verkkoyhtiössä täytyy päättää nopeasti, missä järjestyksessä asentajat ja metsurit lähetetään töihin. Virrat ovat poikki muun muassa hoivakodissa, matkapuhelinten tukiasemilla sekä karjatilalla. Miten tämä vaikuttaa korjausjärjestykseen?

sähkölinjat maisemassa.

Energiahuoltovarmuus ei ole vaarassa

Sähkön tukkumarkkinahinnat ovat korkealla. Taustalla on moninaisia erilaisia syitä eikä yksittäistä syytä voida nostaa ainoaksi selittäväksi tekijäksi. Suomessa vaikutus näkyy kustannuksissa, ei toimitus- tai huoltovarmuudessa.

Halkopinot kuuluivat vielä 1960-luvulla normaaliin helsinkiläiseen katukuvaan. Suuri halkopino talon edessä 1950-luvulla, valokuva.

Energiamurros ja huoltovarmuus

Suomen energiajärjestelmä on keskellä suurta murrosta. Siksi myös huoltovarmuustyön keinovalikoimaa energia-asioissa on väistämättä uudistettava, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston johtaja Minna Haapala.

Valokuvassa Kemianteollisuus ry.:n valmiuspäällikkö Jouko Kinnunen

Suurten muutosten öljyala

Öljy- ja maakaasuala varautuu lyhyen aikavälin markkinahäiriöihin ja pidemmän aikavälin irrottautumiseen fossiilisista polttoaineista.

Valokuva Helsingin Kruunuvuorenrannan museoidusta öljysäiliö 468:sta

Koko arvoketjun Öljypooli

Kolme isoa, valkoista öljytankkia, taustalla sininen taivas. Valokuva.

Varmuusvarastojen veljeskunta