Siirry sisältöön
Huoltovarmuuskeskus

Energiahuolto

Miten varaudumme energiantuotannon häiriöihin vähähiilisessä Suomessa?

Energiakatkoksiin ja hätätiloihin on tähän mennessä varustauduttu säilömällä fossiilisia polttoaineita varmuusvarastoihin. Nyt fossiilisista polttoaineista halutaan luopua, ja sota Ukrainassa ja pyrkimys eroon venäläisestä öljystä ja kaasusta saattaa jopa nopeuttaa kehitystä. Mitä se tarkoittaa huoltovarmuuden kannalta?

Kenelle sähköä, kuka jää ilman?

Myrsky on kaatanut puita useiden voimajohtojen päälle. Verkkoyhtiössä täytyy päättää nopeasti, missä järjestyksessä asentajat ja metsurit lähetetään töihin. Virrat ovat poikki muun muassa hoivakodissa, matkapuhelinten tukiasemilla sekä karjatilalla. Miten tämä vaikuttaa korjausjärjestykseen?

sähkölinjat

Energiahuoltovarmuus ei ole vaarassa

Sähkön tukkumarkkinahinnat ovat korkealla. Taustalla on moninaisia erilaisia syitä eikä yksittäistä syytä voida nostaa ainoaksi selittäväksi tekijäksi. Suomessa vaikutus näkyy kustannuksissa, ei toimitus- tai huoltovarmuudessa.

Energiamurros ja huoltovarmuus

Suomen energiajärjestelmä on keskellä suurta murrosta. Siksi myös huoltovarmuustyön keinovalikoimaa energia-asioissa on väistämättä uudistettava, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston johtaja Minna Haapala.

Suurten muutosten öljyala

Öljy- ja maakaasuala varautuu lyhyen aikavälin markkinahäiriöihin ja pidemmän aikavälin irrottautumiseen fossiilisista polttoaineista.

Koko arvoketjun Öljypooli

Öljypooli kehittää varautumista ja jatkuvuudenhallintaa raakaöljyn ja valmiiden tuotteiden maahantuonnista aina loppukäyttäjälle saakka.

Varmuusvarastojen veljeskunta