Siirry sisältöön
Huoltovarmuuskeskus

Informaatioturvallisuus keskeinen osa digitaalista turvallisuutta

Informaatioturvallisuus on keskeinen osa nykypäivän digitaalista turvallisuutta. Huoltovarmuuskeskus onkin pilotoimassa informaatioturvallisuuden osaamiskeskusta, jonka tehtävänä on tunnistaa yhteiskunnalle haitallista informaatiovaikuttamista. Mutta mistä oikeastaan puhutaan kun puhutaan informaatioturvallisuudesta tai -vaikuttamisesta?

28.10.2022
digitaalinen-turvallisuus-2030kyberturvallisuustietoturvallisuustietoyhteiskunta

“Epäluottamusta pankkeihin valheellisilla huhuilla levittävä bottikampanja somessa voisi hyvin saada aikaan paniikkireaktion, jonka seurauksena ihmiset tyhjentäisivät tilinsä ja pankkiautomaatit. Tämä taas johtaisi yhteiskunnan toimintojen häiriintymiseen”, kuvailee vihamielisen informaatiovaikuttamisen ja sen seurauksien esimerkkiä Antti Sillanpää, Huoltovarmuuskeskuksen johtava varautumisasiantuntija.

Yhteiskunnan kriittisten toimintojen horjuttamiseen ei välttämättä tarvita fyysistä vaikuttamista, vaan joskus se voi tapahtua ajatuksen voimalla. Vihamielinen informaatiovaikuttaminen onkin salakavala ase. Se voi lamaannuttaa elintärkeitäkin toimintoja ja yhteiskunnan toimintakykyä, jos emme tunnista sitä ajoissa.

“Tavoitteena meillä on informaatioturvallisuus. Se on tila, jossa informaatioympäristön uhkat ja riskit ovat hallittavissa. Informaatioturvallisuus liittyy huoltovarmuuteen sikäli, että se on tärkeä osa kokonaisturvallisuuttamme, joka syntyy yhteistyössä viranomaisten, yritysten ja organisaatioiden kanssa”, Sillanpää selittää.

Valokuvassa Antti Sillanpää.
Huoltovarmuuskeskuksen johtava varautumisasiantuntija Antti Sillanpää

“Informaatiovaikuttamisella voidaan estää huoltovarmuustavoitteiden toteutumista.”

Huoltovarmuuskeskus satsaakin informaatioturvallisuuden vahvistamiseen ja sitä kautta huoltovarmuustavoitteiden turvaamiseen perustamalla informaatioturvallisuuden osaamiskeskustoiminnon. Projekti (2022–2024) auttaa elinkeinoelämää, viranomaisia ja kansalaisia tunnistamaan, ehkäisemään ja saamaan tietoa informaatiovaikuttamisesta.

Vihamielinen informaatiovaikuttaminen on salakavala ase, joka voi lamaannuttaa yhteiskunnan toimintakykyä.

“Tärkeää on myös ymmärtää asiaan liittyvät käsitteet. Niiden ymmärrys avaa informaatiovaikuttamisen ja informaatioturvallisuuden sisältöä, merkitystä ja laajuutta. Siksi teimme kaikille toimijoille yhteisen sanaston.”

Riippumaton media ja vahva demokratia suojaavat informaatiovaikuttamiselta

Informaatioympäristö, jossa tietoa tuotetaan ja vastaanotetaan, on monitahoinen. Se sisältää sekä riippumattoman median että myös erilaiset sosiaalisen median viestikanavat, joiden sisällöntuottajien taustoista ja motiiveista ei ole aina tietoa.

“Informaatiovaikuttamiselta suojaudutaan keinoilla, jotka ovat meillä hyvin hallussa: vahva demokratia, hyvä koulutustaso ja medialukutaito, sananvapaus, oikean tiedon saatavuus ja riippumaton, valveilla oleva media. Näitä kaikkia meidän on edistettävä jatkossakin hyvällä yhteistyöllä”, Sillanpää sanoo.

Esimerkiksi maalittamisen kieltäminen lainsäädännössä ja avoin yhteiskunnallinen keskustelu suojaavat vihamieliseltä informaatiovaikuttamiselta.

“Informaatiovaikuttamiselta suojautumiseen tarvitaan yhteistyötä, koska alue on tavattoman laaja. Se vaatii estämistä, kestävyytemme parantamista, havainnointia, paljastamista ja arviointia sekä vaikutusten hoitamista. Estämistä edustaa vaikkapa eurooppalainen säädäntö, kestävyyttä parannamme medialukutaidolla, havainnointia tukee HVK:n uusi osaamiskeskusprojekti ja vaikutuksia hoidetaan esimerkiksi diplomatian keinoin.”, Sillanpää luettelee.

Ilmatilaloukkauskin on informaatiovaikuttamista

Venäjän raja meni kiinni, mutta oliko siellä 30 kilometrin jonot vai ei? Ei ollut! Jakamalla disinformaatiota vaikka Twitterissä voidaan luoda vääränlaista huolta. Pelkoa ja epäluottamusta voidaan aiheuttaa esimerkiksi myös hallitsemattomilla tietovuodoilla tai estämällä pääsy luotettaviin tiedonlähteisiin.

“Informaatiovaikuttaminen on harhaanjohtavan tai valheellisen tiedon levittämistä, mutta se voi olla myös todellisen tiedon levittämistä vahingoittamistarkoituksessa. Tätä voisi olla esimerkiksi henkilötietojen levittäminen verkossa. Myös ilmatilaloukkaus lasketaan informaatiovaikuttamiseksi, jolla pyritään saamaan meidät toimimaan itsellemme epäedullisesti”, Sillanpää muistuttaa.

Toisinaan kyse on myös informaatio-operaatioista, suunnitelmallisesta sarjasta toimia, joilla pyritään tiettyjen tavoitteiden saavuttamiseen. Informaatio-operaatioilla on selkeä alku ja loppu sekä tavoitteet. Tällaista voitaisiin käyttää vaikka estämään päätöksentekoa tärkeässä asiassa iskemällä syvempiä railoja päättäjien yhteisymmärrykseen. Vaaleihin tai hallitusneuvotteluihin vaikuttaminen voisi olla tästä esimerkkinä. Vaikutus voidaan myös suunnata toiseen maahan, joka tekee meitä koskevia päätöksiä.

Termejä informaatiovaikuttaminen, informaatioon ja käsityksiimme vaikuttaminen käytetään nykyään runsaasti.

“Meidän onkin löydettävä asioille yhteiset käsitteet, jotta voimme tehdä yhteistyötä tai jakaa tilannekuvaa informaatiovaikuttamisen torjumiseksi. Juuri siihen liittyy myös informaatioturvallisuuden sanastomme, osana Digitaalinen turvallisuus 2030-ohjelmaa”, Sillanpää kertoo.

Keskeiset informaatioturvallisuuden käsitteet

  • Informaatioturvallisuus: Tila, jossa informaatioympäristön uhkat ja riskit ovat hallittavissa.
  • Informaatiovaikuttaminen: Kohteelle haitallinen toiminta, jossa informaatiota tuottamalla, muokkaamalla tai sen saatavuutta rajoittamalla pyritään vaikuttamaan kohteen käsityksiin tai toimintaan.
  • Informaatiovaikuttamiselta suojautuminen: Jatkuva, ennaltaehkäisevä toiminta, jolla heikennetään informaatiovaikuttamisen vaikutuksia.
  • Informaatio-operaatio: Suunnitelmallinen sarja toimintoja, joilla tuetaan ja koordinoidaan informaatiovaikuttamiseen pyrkiviä toimenpiteitä määritetyn tavoitteen saavuttamiseksi.

Tutustu informaatiovaikuttamisen käsitteisiin (pdf)

Teksti: Hanna Kangasniemi / Kuvat: Colourbox ja Juha Nenonen

Lue lisää

Huoltovarmuuskeskus rakentaa kykyä torjua informaatiovaikuttamista (HVK:n verkkosivustolla)

Informaatiovaikuttaminen koskettaa jokaista

Jaa sivu:

FacebookTwitterLinkedInSähköposti

Syvenny myös näihin aiheisiin

Fyysinen suojaus kuntoon

Energiasektorille luotu käytännönläheinen opas auttaa selvittämään, onko yrityksen fyysinen suojaus kunnossa ja minkälaiset järjestelmät juuri oma yritys tarvitsisi.
Kaupunkinäkymä Helsingistä

Rakennetun ympäristön digiturvaa kehittämässä

Digitalisaatio, automaatio ja tekoäly tekevät tuloaan myös rakennettuun ympäristöön. Kun rakennuksia hallinnoidaan ja valvotaan yhä enemmän etäyhteyksien kautta ja yhä useamman toimijan verkostoissa, on myös ratkaisujen turvallisuuteen ja testaukseen kiinnitettävä huomiota.
Anssi Vuosalmi henkilökuva

Käteisen rahan merkitys korostuu kriiseissä

Käteistä rahaa käytetään maksamiseen koko ajan vähemmän. Täysin mobiili- ja korttimaksamiseen ei silti kannata siirtyä, sillä häiriötilanteissa hyvin toimiva käteisen rahan logistiikka pitää meidän kaikkien arkea pystyssä.