Siirry sisältöön
Huoltovarmuuskeskus

Tietoturvallisuus

Informaatiovaikuttaminen koskettaa jokaista

Informaatiovaikuttamisen merkitys on kasvanut ja Ukrainan sodan vuoksi uhat ovat nousseet suurenkin yleisön tietoisuuteen. Informaatioturvallisuus on osa huoltovarmuutta ja Huoltovarmuuskeskuksella on tärkeä rooli tässäkin turvallisuustyössä. Huoltovarmuuspäätös (VnP 1048/2018) toteaa, että informaatiovaikuttaminen voi häiritä huoltovarmuuden tavoitteiden toteuttamista.

Close up man working on laptop sitting near coffee table with cup of hot drink tea. Workplace near window on sutset or early morning. Working at home. Back light, soft selective focus. Copy space

Kertaa vinkit tietoturvalliseen etätyöhön

Työpaikoilla on vähitellen siirrytty uuteen normaaliin, ja näyttää siltä, että etätyöt ovat täällä jäädäkseen. Etätyöskentely vapauttaa aikaa työmatkoista ja tuo lisää joustoa työelämään. Samalla on syytä huolehtia tietoturvallisesta etäilystä niin laitteiden kuin niiden käyttäjien osalta. Digipoolin koostamista ohjeista löytyy runsaasti vinkkejä molempiin.

Kyberturvaharjoittelun ylimmällä portaalla korostuu yhteispeli

Toiminta kyberhäiriötilanteessa onnistuu, kun sitä harjoittelee ennalta – sekä organisaation sisällä että oman toimialan kesken. Harjoituspolun huipulla on TIETO-harjoitus, jolla pyritään varmistamaan eri toimialojen ja viranomaisten hyvä yhteispeli häiriön sattuessa.

Henkilöt tietokoneiden ääressä

Kyberuhkiin on varauduttava ennen kriisiä

Paras tapa valmistautua kriiseihin on poikkeustilanteiden harjoittelu etukäteen. Tietoevryllä kriisinhallintamalleja kehittänyt Ari Kovalainen kertoo, miten jokainen yritys voi huolehtia omasta kyvykkyydestään ennen kriisiä.

Tuomo Haukkovaara

Tunnistetaanko yrityksenne johdossa digitaalisen liiketoimintaympäristön riskit?

Digitalisaatio on pandemian aikana edennyt vuodessa saman verran kuin edeltävinä 5–10 vuotena yhteensä. Puhutaan muutoksesta, joka on tullut jäädäkseen. Kehityksen johdosta digitaalinen turvallisuus on noussut strategisen tason asiaksi – osaksi yritysten ja yhteisöjen riskienhallintaa ja vastuullisuutta.

Digi-HTA arvioi digitaalisten hoitomenetelmien kyberturvallisuutta

Terveydenhuolto digitalisoituu vauhdilla. Digitaaliset ratkaisut parantavat hoitoa, mutta niiden laadun ja tietoturvallisuuden varmistaminen vaatii erikoisosaamista hankinnoissa. Digi-HTA-hankkeessa terveydenhuollon tuotteiden tietoturvaa ja -suojaa arvioidaan keskitetysti hyödyntämällä Kyber-Terveys-hankkeen kehittämää arviointilomaketta.

Tieto20-intensiivivaihe harjoitti myös viranomaisten yhteistoimintaa

Kyber-Terveys -hankkeen Road Show: Digiloikasta turvallisuusloikkaan

Altti Heinonen, Enfo: Huoltovarmuusyhteistyö käynnistyi vauhdilla

Retoriikasta motoriikaksi