Siirry sisältöön
Huoltovarmuuskeskus

Huoltovarmuus ei ole salaisuus

Kiinnostus Suomen huoltovarmuutta kohtaan on tällä hetkellä todella korkealla. Se näkyy kotimaisen ja kansainvälisen median yhteydenotoissa täällä Huoltovarmuuskeskuksessa, kansalaisten kysymyksinä sosiaalisessa mediassa ja puhujapyyntöinä huoltovarmuusasiantuntijoille. Yksi haluaa tietää maamme kyberkestävyydestä, toinen maataloustuotannon merkityksestä, kolmatta mietityttävät ilmastonmuutoksen ja energiamurroksen haasteet.

ASIANTUNTIJALTA
9.5.2022
huoltovarmuus
Huoltovarmuuskeskuksen viestintäpäällikkö Riitta Väkeväinen

Huoltovarmuus on laaja ja moniulotteinen kudos, jossa yhteiskunnan eri toiminnot ovat vahvasti riippuvaisia toisistaan. Ristiintaulukoimalla erilaisia uhkakuvia saadaan loputtomasti hahmotelmia siitä, millaisten häiriötilanteiden eteen voimme joutua. Kaikkia uhkia ei voida sulkea pois, mutta moniin voidaan varautua. Oikea ja ymmärrettävä tieto on oleellinen työkalu varautumisessa.

Uudistuneella Varmuuden vuoksi -verkkojulkaisulla haluamme kertoa huoltovarmuudesta tavalla, joka palvelee niin huoltovarmuustyössä toimivia ja potentiaalisia toimijoita, huoltovarmuudesta kiinnostuneita kansalaisia sekä huoltovarmuuskriittisten alojen opettajia ja opiskelijoita.

Kansalliseen varautumiseen liittyvissä kysymyksissä on aina myös salassa pidettävät ulottuvuutensa, mutta kokonaisuutena työn merkitys ja tavoite eivät voi olla salaisuus. Jokaisella on oikeus ymmärtää mitä huoltovarmuus tarkoittaa hänen näkökulmastaan. Pyrimme kiinnostavilla sisällöillä avaamaan huoltovarmuustyön sisältöä ja merkitystä. HVK:n strategian mukaisesti teemme huoltovarmuustyötä läpinäkyvämmäksi.

Se, että Suomi ennakoi ja on varautunut erilaisiin häiriö- ja kriisitilanteisiin, on tärkeä ja turvallisuuden tunnetta lisäävä tieto. Kuten HVK:n toimitusjohtajan Janne Känkäsen haastattelussa todetaan: ”Suomen tapa huolehtia huoltovarmuudesta on osoittautunut toimivaksi.”

Olemme HVK:n viestinnässä asettaneet itsellemme seuraavat tavoitteet, kun teemme tätä julkaisua yhdessä kumppaneidemme kanssa:

  • Kehitämme ja aktivoimme vuorovaikutusta Huoltovarmuusorganisaation (HVO) toimijoiden kesken
  • Lisäämme kansantajuista viestintää ja teemme tunnetuksi huoltovarmuuden eri ilmiöitä
  • Tuemme huoltovarmuustyöhön tarvittavan vahvan asiantuntijuuden säilymistä ja kehittymistä, jotta yhteiskunta toimii ja elämä jatkuu mahdollisimman häiriöttä myös kriisitilanteissa.

Tervetuloa seuraamaan uudistunutta verkkojulkaisuamme. Otamme mielellään vastaan sekä juttuideoita että palautetta osoitteessa info@nesa.fi.

Riitta Väkeväinen / Viestintäpäällikkö, Huoltovarmuuskeskus

Kuva: Juha Nenonen

Jaa sivu:
FacebookTwitterLinkedInSähköposti

Syvenny myös näihin aiheisiin

Janne Känkänen porttikongissa

Huoltovarmuuden resurssit on varmistettava jatkossakin

Suomen turvallisuusympäristö muuttui helmikuussa yhdessä hetkessä. Lähitulevaisuudessa pitää määritellä Suomelle uusi riittävä huoltovarmuuden taso ja turvata sille riittävät resurssit, painottaa Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Valmiusasiamies Satu Hulkkonen, Huoltovarmuuskeskus

Toimintavarma myymäläverkosto ja sen toiminta koskettaa jokaista

Mistä voin ostaa päivittäiset elintarvikkeeni, jos sähkökatko jatkuu alueellani pitkään? Päivittäistavarahuollon merkitys on Suomen huoltovarmuudessa valtava. Se palvelee lähes kaikkia kansalaisia ja sen kautta hankitaan suurin osa päivittäisestä ruoasta kotitalouksiin.

Sinnikäs macgyver-asenne sopii huoltovarmuuteen

Huoltovarmuusalan konkari Sauli Savisalo: Meillä ei ole hätää, Suomi on varautunut esimerkillisesti ja kehittänyt huoltovarmuustyötään vastaamaan digitalisoituneen maailman haasteisiin. Perinteisen materiaalisen varautumisen rinnalle on kehitetty toiminnallista varautumista.