Siirry sisältöön
Huoltovarmuuskeskus

Paikallisiin 5G-verkkoihin panostaminen parantaa yrityksen toimintavarmuutta ja kilpailukykyä – Nämä asiat kannattaa ottaa huomioon

Kehitystä jarruttavat rahapula sekä johdon tuen puute. Investoinneille on huutava tarve.

3.6.2024
huoltovarmuuskyberturvallisuus
Hack the networks -tapahtuma.

Yrityksille voi rakentaa 5G-teknologiaan perustuvan oman paikallisen verkon. Oikein hallittuna verkko tuo nopeutta, turvaa sekä parhaimmillaan kasvua yritykselle.

Nopeammat verkkoyhteydet mahdollistavat kehittyneempien teknologioiden ja laitteiden käyttöönoton. Tällöin voidaan parantaa automaatiolla toimivien laitteiden toimintavarmuutta sekä tiedon nopeampaa kulkua.

Uuden teknologian käyttöönottaminen on aina hieman hyppy tuntemattomaan.

”5G:n hyödyntäminen yrityksen omaan käyttöön on huonosti tunnettu. Kaikki eivät vielä ymmärrä sen hyötyjä. Uuden teknologian käyttöönottaminen on aina hieman hyppy tuntemattomaan”, Digitan liiketoiminnan kehitysjohtaja Henri Viljasjärvi arvelee.

Viljasjärvi nostaa paikallisten 5G-verkkojen hyödyistä kolme ydinteemaa: verkon peittävyys, suorituskyky ja tietoturva. Suurellekin teollisuusalueelle on mahdollista rakentaa suorituskykyinen ja tietoturvallinen verkkoyhteys. Oikein hallinnoituna tämä antaa varmuuden, että verkossa liikkuva data pysyy omissa käsissä ja tietojen vuotamisen riskit on minimoitu.

Hyppy tuntemattomaan vaatii kuitenkin rahaa ja ymmärrystä siitä, miksi tämä on kannattava.

Investoinneille on tarve

Yrityksen paikallinen verkko jättää välistä välivaiheen, jossa data saattaa kulkea jopa maapallon ympäri, jolloin myös viiveen määrä kasvaa. Puhumattakaan tietoturvariskeistä.

Paikallisverkoissa tieto kulkee pelkästään yrityksen sisällä, jolloin viiveen määrä saadaan minimiin. Nopea tiedonsiirto on tärkeää erityisesti sairaaloille, mutta myös muut palvelusektorit sekä yritykset hyötyisivät teknologiasta.

Uusiin teknologioihin investoiminen kulkee käsi kädessä yrityksen menestyksen kanssa.

PricewaterhouseCoopersin (PwC) 5G liiketoiminnan kehitysjohtaja Juha Remeksen mukaan uusiin teknologioihin investoiminen kulkee käsi kädessä yrityksen menestyksen kanssa. Remes rohkaisee yrityksiä ottamaan 5G:n hyödyistä selvää.

”Tekemämme kilpailukykytutkimuksen perusteella yritysten menestystekijöihin vaikuttaa heidän investointikykynsä. Käytännössä liikevaihdosta kannattaisi sijoittaa vähintään 4 prosenttia tuote- ja palvelukehitykseen. Tutkimustuloksien mukaan 5G-teknologiat olivat aina keskeisessä roolissa”, Remes kertoo.

Remes toteaa, että olemme Suomessa ajautuneet kapeikkoon teknologiainvestointien kanssa. Digipalveluiden muutokseen on syytä varata tarpeeksi resursseja ja suunnitella palvelun tarve. ”Olemme jääneet kehityksessä pahasti jälkeen. Investointeja ei tehdä, koska rahaa ei ole. Rahaa taas ei ole, koska ei tehdä investointeja.”

Kyberturvallisuus on kaikkien asia

Paikallisverkkojen käyttöönotossa on syytä ottaa huomioon niiden suojaus, eli kyberturvallisuus. Mahdollinen verkkohyökkäys voidaan tehdä vähäiselle huomiolle jääneeseen laitteeseen, josta mahdollinen haittaohjelma voi levitä koko organisaatioon. Yleensä hyökkäys tapahtuu sinne, minne se on kaikkein edullisinta tehdä.

Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) johtava varautumisasiantuntija Juha Ilkka toteaa, että suurimpana riskitekijänä ovat johdon tuen puute sekä resurssien vähäisyys. Kyberturvan merkitys ja toimintatavat on tärkeää tehdä koko organisaation laajuisesti tunnetuksi. Toimintatapojen kehittämiseen on syytä sijoittaa tarpeeksi resursseja.

Yleensä hyökkäys tapahtuu sinne, minne se on kaikkein edullisinta tehdä.

Kyberturvan osalta Suomessa on hyvä kokonaistilanne, mutta kehitettävää olisi erityisesti satamissa sekä merenkulussa.

”Maailmalta löytyy muun muassa tapauksia, joissa suuria satamia ollaan saatu lamautettua onnistuneilla kyberhyökkäyksillä. Huoltovarmuuden kannalta satamat ovat erittäin tärkeitä ylläpitokohteita. Maayhteyttä meillä ei ole käytännössä kuin pohjoisessa”, Ilkka kertoo.

HVK sekä Kyberturvallisuuskeskus tarjoavat tukea uusien teknologioiden tietoturvalliseen käyttöönottamiseen. Kyberturvallisuuden osalta laitteita testataan myös tositoimissa.

Esimerkiksi Aalto-yliopistolla järjestetyssä Hack the Networks -tapahtumassa eettisistä hakkereista koostuvat tiimit pyrkivät murtamaan kehitysvaiheessa olevien laitteiden suojausta, josta tiimit antoivat lopuksi raporttinsa. Tapahtumassa simuloitiin tuulivoimalaa. HVK sekä Kyberturvallisuuskeskus olivat mukana järjestämässä tapahtumaa.

“Tapahtumassa ovat mukana niin viranomaiset, yritykset kuin hakkeritkin. Tällaisen yhteistyön avulla saamme tärkeää tietoa, millä tapaa palveluita ja laitteita voidaan kehittää”, Traficomin teknologia- ja strategiajohtaja Kirsi Karlamaa kommentoi.

Tapahtumassa testiin joutuivat erityisesti paikalliset 5G-verkot. Mukana ollut hakkeri, CGI:n konsulttina työskentelevä Anastasia Petrova antaa yrityksille vinkin, että tietoturvan heikoimpana lenkkinä ovat usein huomaamattomuus- tai huolimattomuusvirheet jollain verkon osa-alueella. Pieniä virheitä löytyy muun muassa sovelluksesta, yksittäisestä laitteesta tai verkkoinfran suunnittelussa.

“Virheet ovat kuitenkin inhimillisiä”, Petrova toteaa.

Juha Remeksen kolme tärkeää huomioitavaa, kun yrityksen teknologiaa päivitetään:

 

  1. Varmista, että on osaamista ostaa teknologia. Tutustu teknologian tuomiin hyötyihin ja arvioi, millainen investointi on yrityksellesi sopiva.
  2. Suunnittele käyttöönotto kokonaisvaltaisesti ja pitkälle aikavälille. Tämä tulee muuttamaan yrityksesi tuotantoa tai palvelua pitkäksi aikaa.
  3. Varaa investointikykyä. Asiat kannattaa tehdä kerralla kunnolla. Tähän pätee vanha sanonta, että köyhällä ei ole varaa ostaa huonoa.

Teksti: Jani Ahosola / Kuva: Traficom

Jaa sivu:

FacebookTwitterLinkedInSähköposti

Syvenny myös näihin aiheisiin

Kim Mattssonin resepti Suomen kriisinkestävyyteen

Kenraalimajuri (evp.) Kim Mattssonin selvitys julkisen ja yksityisen sektorin huoltovarmuusyhteistyöstä korostaa yhteisen tilannekuvan merkitystä. “Työssäni Elinkeinoelämän keskusliiton turvallisuuspoliittisena neuvonantajana törmäsin jatkuvasti tarpeeseen saada parempaa yhteistä tilannekuvaa niin yksityisellä kuin julkisellakin puolella”, Mattsson kertoo.
Erilaisia vihanneksia ja salaatteja metalliastioissa.

Ruokapalvelut mukaan huoltovarmuustyöhön

Huoltovarmuuskeskuksen koordinoimaan Huoltovarmuusorganisaatioon perustettiin tämän vuoden alussa uusi yhteistyöverkosto, Ruokapalvelupooli. Sen tehtävänä on edistää food service -toimialan huoltovarmuutta ja jatkuvuudenhallintaa.
Heli Tammivuori istuu toimistossa ikkunan vieressä ja katsoo ikkunasta ulos.

Toimiva verkosto-organisaatio tekee huoltovarmuudesta iskunkestävän

”Huoltovarmuusorganisaation avulla kehitetään yritysten huoltovarmuuden suorituskykyä. Uudella strategiakaudella vahvistamme verkoston rakenteita, luomme yhteistyölle tarkempia toimintamalleja ja määrittelemme toimijoiden tehtäviä sekä rooleja. Näin siirrymme yhteistyössä varautumisesta kohti valmiutta”, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) verkostoyhteistyöyksikön johtaja Heli Tammivuori.