Siirry sisältöön
Huoltovarmuuskeskus

Varmuusvarastoilla ostetaan aikaa sopeutua

Suurimmassa osassa varmuus- ja velvoitevarastointia maahantuojien, kaupan ja teollisuuden varastoissa kiertää yhteiskunnan tuella enemmän viljaa, polttoaineita ja lääkkeitä kuin pelkkä kaupallinen toiminta edellyttäisi. Pahan päivän varalle on myös varastoitu erikoiseriä, kuten hoitohenkilökunnan nyt kipeästi tarvitsemia hengityssuojaimia.

6.4.2020
huoltovarmuusterveydenhuolto

Julkisuudessa on uutisoitu huoltovarmuusvarastoista vapautettujen hoitohenkilökunnan suojamaskien olleen vanhentunutta, epäkuranttia tavaraa. HVK:n perustuotanto-osaston johtaja Jyrki Hakola pahoittelee keskustelusta syntynyttä väärää kuvaa tapahtuneesta ja varmuusvarastoinnista yleensä.

Tapahtumaketju käynnistyi maaliskuussa, kun terveydenhuollon hengityssuojaimista uhkasi tulla pulaa koronavirusepidemian takia, eikä niitä enää saatu suomalaisista kaupallisista varastoista niiden maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen voimakkaan kysynnän vuoksi.

Varmuusvarastoon on jo hankittu uusia suojamaskeja. Toimituksia on jo saapunut ja niitä on tulossa huhti-toukokuun aikana viikoittain.

Huoltovarmuusvarastoissa suojaimia sen sijaan oli. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti 23.3., että valitsevissa poikkeusoloissa ne oli perusteltua ottaa käyttöön.

”Samalla päätettiin – ja tästä päätöksestä myös tiedotettiin – että varastoista voidaan jakaa käytettäväksi myös välineistöä, joka on tarkastettu ja todettu käyttökuntoiseksi, vaikka valmistajan ilmoittama käyttöaika olisi jo päättynyt.”

Erikoiserä vuosikymmenen takaa

Nyt käyttöön otetut hengityssuojaimet olivat sikainfluenssa-pandemian varalta vuonna 2009 hankittua erikoiserää. Normaalissa tilanteessa tällaisten erikoissuojainten tarve on varsin vähäistä. Koska niitä ei aikoinaan tarvittu, ne pantiin varastoon pahan päivän varalle. Ja nyt sellainen päivä tuli. Käyttökelpoisia tuotteita ei oltu hävitetty, sillä ne eivät vaatineet kohtuutonta varastoakaan.

”Yleensä näitä tuotteita ei edes pidetä valtion varmuusvarastoissa, vaan kyse oli poikkeuksellisesta erästä. Pakkausten merkinnät olivat vanhentuneet, koska näitä tuotteita ei kierrätetty samalla tavalla kuin yleensä huoltovarmuutta turvaava materiaali kiertäisi.”

Suurimmasta osasta varmuus- ja velvoitevarastointia huolehtivat niistä normaalioloissakin vastaavat kaupalliset toimijat

Hakola muistuttaa, että suurimmasta osasta varmuus- ja velvoitevarastointia huolehtivat niistä normaalioloissakin vastaavat kaupalliset toimijat, joiden siiloissa ja varastoissa kiertää yhteiskunnan tuella enemmän esimerkiksi viljaa, polttoaineita tai lääkkeitä kuin pelkkä oma kaupallinen toiminta edellyttäisi. Varastojen määriä ja varastoitavia nimikkeitä ei koskaan kerrota tarkasti julkisuuteen.

Näin tavara kiertää, eivätkä varastot pääse vanhentumaan.

”Hengitys- ja muita suojaimia hankkivat ja varastoivat terveydenhuollon erityisvastuu eli erva-alueet ja sairaanhoitopiirit valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Materiaaleja on sen lisäksi myös maahantuojien ja apteekkien varastoissa, sekä terveydenhuollon kentän laitoksissa.”

Toimivuus testattiin

Kymmenen vuotta varastossa odottaneiden hengityssuojaimien toimivuus testattiin VTT:n laboratoriossa helmikuussa 2020 hyvissä ajoin ennen pandemian puhkeamista Euroopassa. Varastosta otettujen näytteiden perusteella suodatinten todettiin täyttävän edelleenkin niiden spesifikaation vaatimukset, ja siten suojaavan henkilökuntaa viruksilta

Mediassa takerruttiin hapertuneisiin kumilenkkeihin, joiden osalta Hakolan mielestä kannattaa käyttää tervettä harkintakykyä. Suojaimien paperiosan suodatuskyky on niiden kriittinen ominaisuus. Kumiosat ovat tarvittaessa vaihdettavissa, sillä suojaimia ei ole pakattu steriilisti.

”Olemme noudattaneet varastoinnissa valmistajan ohjeita säilyttäen suojaimet tehdaspuhtaina alkuperäisissä pakkauksissa tasaisessa huoneenlämmössä ja kosteudelta ja valolta suojassa.”

Uutta materiaalia tulossa

Hakola muistuttaa, että varmuusvarastoilla pyritään puskuroimaan aikaa, jotta tilanteeseen ehditään sopeutua ja uushankinnat saadaan tehtyä. Varastoja ei siis koskaan tyhjennetä kerralla, vaan ne jaellaan sosiaali- ja terveysministeriöltä saatujen pyyntöjen mukaisesti.

”Varmuusvarastoon on jo hankittu uusia suojamaskeja. Toimituksia on jo saapunut ja niitä on tulossa huhti-toukokuun aikana viikoittain. Varastotilanne muuttuu päivittäin ja uusia tilauksia tekevät meidän lisäksemme sairaanhoitopiirien erityisvastuualueiden logistiikkayksiköt”, Hakola kertoo.

”Etsimme jatkuvasti olemassa olevien hankintakanavien lisäksi uusia mahdollisuuksia. Kaikki hankinnat ja nyt ostettavat tuotteet tulevat suoraan toimijoiden käyttöön. Näitä materiaaleja kysytään terveydenhuollon lisäksi myös muilla yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Tarve on valtava ja se kasvaa epidemian edetessä. Näin me olemme osaltamme varmistamassa kansallista selviytymistä näistä poikkeusoloista.”

Jaa sivu:
FacebookTwitterLinkedInSähköposti

Syvenny myös näihin aiheisiin

Drone havainnoi radioaktiivisia pilviä

Suomessa on kehitetty maailmassa harvinaiset mittalaitteet tutkia radioaktiivisten pilvien liikkeitä. Säteilyonnettomuudet ovat äärimmäisen harvinaisia, mutta jos jotain tapahtuu, tarkka data on elintärkeää.

Janne Känkänen porttikongissa

Huoltovarmuuden resurssit on varmistettava jatkossakin

Suomen turvallisuusympäristö muuttui helmikuussa yhdessä hetkessä. Lähitulevaisuudessa pitää määritellä Suomelle uusi riittävä huoltovarmuuden taso ja turvata sille riittävät resurssit, painottaa Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen.

Huoltovarmuuskeskuksen viestintäpäällikkö Riitta Väkeväinen

Huoltovarmuus ei ole salaisuus

Kiinnostus Suomen huoltovarmuutta kohtaan on tällä hetkellä todella korkealla. Se näkyy kotimaisen ja kansainvälisen median yhteydenotoissa täällä Huoltovarmuuskeskuksessa, kansalaisten kysymyksinä sosiaalisessa mediassa ja puhujapyyntöinä huoltovarmuusasiantuntijoille. Yksi haluaa tietää maamme kyberkestävyydestä, toinen maataloustuotannon merkityksestä, kolmatta mietityttävät ilmastonmuutoksen ja energiamurroksen haasteet.