Siirry sisältöön
Huoltovarmuuskeskus

Altti Heinonen, Enfo: Sidosryhmäkarttaa täydentämässä

IT-palvelutalo Enfo on mukana TIETO20-harjoituksessa ensimmäistä kertaa ja kahden osallistujan voimin. Hallinnollisen tietoturva ja tietosuoja -yksikön johtaja Altti Heinonen, millaisia tarpeita ja odotuksia teillä oli ja on harjoituksen suhteen?

1.12.2020
harjoitukset

Tieto-intensiivivaihe:

10 vuoden asiat kolmessa päivässä

Enfon Hallinnollisen tietoturva ja tietosuoja -yksikön johtaja Altti Heinonen piti tieto-harjoituksen päättänyttä intensiivivaihetta logiikaltaan hyvänä ja todella laajana.

”Pääsimme harjoittelemaan tiiviissä kolmen päivän paketissa asiat, jotka oikeassa elämässä sattuvat kohdalle kymmenen vuoden aikana. Erityisen antoisaa oli päästä harjoittelemaan eri sidosryhmien – asiakkaiden, toimittajien ja viranomaisten – kanssa. Saimme myös hyvän kuvan yhteiskunnan huoltovarmuuskriittisten toimintojen suorista ja epäsuorista vaikutuksista omaan toimintaamme.”

Lue lisää Altti Heinosen ja muiden yritysedustajien kokemuksista Tieto-harjoituksen intensiivijaksolla.

”Tulimme katsomaan tätä ensimmäistä harjoitusta ennen kaikkea tietoturvan ja tietosuojan näkökulmasta, ja näkemään mitä kaikkea siellä on tarjolla. Jatkossa voisi olla hyvä saada mukaan muitakin organisaatiomme ihmisiä.”

”Näemme tärkeäksi peilata omia sisäisiä kontrollejamme ja ohjeistuksiamme, joita tässä harjoituksessa käydään läpi, ja parantaa siten omaa toimintaamme ja kehittyä organisaationa tietoturvan ja tietosuojan alueella. Olemme varsin uusi yksikkö tällä nykyisellä miehityksellä ja nykyisillä vastuilla. Harjoitus tukee skenaariopohjaisuudellaan hyvin tietoturvan johtamisjärjestelmäämme kokonaisuutena ja sen jatkuvan kehityksen mallia.

Altti Heinonen, valokuva.Enfon Altti Heinonen

”Teemme vahvasti hallinnollista tietoturvaa, ja meitä kiinnostaa, miten se nivoutuu kyberasioihin. Lisäksi haluamme nähdä ja kuulla, miten näitä asioita on ratkottu muissa organisaatioissa. Pyrimme myös verkostoitumaan, sillä paikalla on sekä asiakkaita, kilpailijoita että alihankkijoita. Missään muussa foorumissa moinen ei olisi mahdollista, sillä TIETO-harjoitusten yhteinen huoltovarmuusteema ja -organisaatio mahdollistaa avoimen keskustelun yleisellä tasolla”

”Kilpailijoiden läsnäolo on hyvä asia, sillä se tarjoaa luontevan mahdollisuuden keskustella yhteisistä asioista myös heidän kanssaan. Sidosryhmäkartta täydentyy, ja pääsemme katsomaan kumppaneitamme, asiakkaitamme ja viranomaisia myös lintuperspektiivistä. Samalla olemme myös hakemassa nimen omaan koko isoa kuvaa, ja ymmärrystä siitä, mitkä asiat ovat kriittisiä toiminnalle Suomen mittakaavassa, miten me, kumppanimme ja asiakkaamme ovat tässä ketjussa mukana. Toki se ei ole tämän harjoituksen pääkohde.”

Kilpailijoiden läsnäolo on hyvä asia, sillä se tarjoaa luontevan mahdollisuuden keskustella yhteisistä asioista myös heidän kanssaan.

Millainen harjoituksen anti on tähän mennessä mielestäsi ollut?

”Tähän mennessä parasta antia ovat olleet mielenkiintoisista aihealuesta puhuneet hyvät luennoitsijat, etukäteistehtävät omassa organisaatiossa ja verkostoituminen. Esimerkiksi luento kriisiviestinnästä muistutti, että asiaan sisältyy muutakin kuin mitä itse oli etukäteen ajatellut. Avoin keskustelu toki kärsi siitä, että tilaisuus jouduttiin pitämään etänä. Samoin verkostoitumista edistävät käytäväkeskustelut jäivät pois. Toisaalta silloin myös keskittyy helpommin olennaiseen.”

Jaa sivu:
FacebookTwitterLinkedInSähköposti

Syvenny myös näihin aiheisiin

Parvekkeella kasvaa tomaatteja viljelylaatikossa, valokuva.

Kotitalouksien omavarainen ruokahuolto saa apuja jo ikkunalautaviljelystä

Itse kasvatetut vihannekset ja kasvikset sekä muut luonnon antimet ovat tärkeä osa kotitalouksien varautumista. Viljely on parhaimmillaan myös antoisa harrastus, jota voi harjoittaa pienimuotoisestikin.
Valokuva kannettavasta tietokoneesta, ja sitä käyttävän henkilön käsistä., Pöydällä myös kahvikuppi ja kasvi ruukussa.

Kertaa vinkit tietoturvalliseen etätyöhön

Työpaikoilla on vähitellen siirrytty uuteen normaaliin, ja näyttää siltä, että etätyöt ovat täällä jäädäkseen. Etätyöskentely vapauttaa aikaa työmatkoista ja tuo lisää joustoa työelämään. Samalla on syytä huolehtia tietoturvallisesta etäilystä niin laitteiden kuin niiden käyttäjien osalta. Digipoolin koostamista ohjeista löytyy runsaasti vinkkejä molempiin.

Kyberturvaharjoittelun ylimmällä portaalla korostuu yhteispeli

Toiminta kyberhäiriötilanteessa onnistuu, kun sitä harjoittelee ennalta – sekä organisaation sisällä että oman toimialan kesken. Harjoituspolun huipulla on TIETO-harjoitus, jolla pyritään varmistamaan eri toimialojen ja viranomaisten hyvä yhteispeli häiriön sattuessa.