Kiitos yhteydenotostanne

Suojavarusteiden osalta Huoltovarmuuskeskus (HVK) on valinnut toimittajat, joiden kanssa on jatkettu neuvotteluja.
Toistaiseksi otamme vastaan tarjouksia vain erillisen tarjouspyynnön perusteella. Mahdollisista seuraavista HVK:n suojavarusteiden hankinnoista tullaan ilmoittamaan erikseen.

Ystävällisin terveisin
Huoltovarmuuskeskus
_____________________________________________________

Thank you for contacting us!
Regarding the protective equipment, National Emergency Supply Agency has selected suppliers for further negotiations.
For the time being, we will only accept offers based on a separate call for tenders. The agency will announce any future protective equipment procurement projects separately.

Kind regards,
National Emergency Supply Agency
_____________________________________________________

Tack för att ni kontaktade oss.
Gällande skyddsutrustning, Försörjningsberedskapscentralen (FBC) har valt ut de leverantörer som man fortsätter förhandlingar med.
Tills vidare tar FBC emot erbjudanden endast på basen av anbudsinfordran. FBC informerar separat om eventuella vidare upphandlingar av skyddsutrustning.

Med vänlig hälsning
Försörjningsberedskapscentralen
______________________________________________________

 

 

Jaa artikkeli