LUOVA tiedottaa myrskyistä, tulvista ja maanjäristyksistä

25.5.2015

Aihepiirit

Turvallisuus

Yhteinen Luova-järjestelmä tarjoaa viranomaisille luotettavaa ja tulkittua tietoa luonnononnettomuuksista.

LUOVA on viranomaisten ja asiantuntijalaitosten välinen tietokanava, joka varoittaa ja antaa tietoa Suomen alueeseen kohdistuvista luonnononnettomuuksista. Järjestelmä myös varoittaa ja tiedottaa vastaavista uhkista niillä maapallon seuduilla, joissa on paljon suomalaisia. Liikenne– ja viestintäministeriön ohjauksessa toimiva järjestelmä on ollut käytössä vuoden 2012 alusta alkaen.

Tietoa tuottaa kolme asiantuntijaorganisaatiota: Ilmatieteen laitos vastaa järjestelmän edellyttämästä ympärivuorokautisesta päivystyksestä ja sääilmiöihin sekä meriveden korkeuteen liittyvistä varoituksista, Helsingin yliopiston Seismologian instituutti tuottaa tietoa maanjäristyksistä ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) vesistötulviin liittyvistä varoituksista.

Kristiina Säntti

Luovan tavoitteena on tukea viranomaisten tilannekuvan muodostamista tarjoamalla mahdollisimman luotettavaa ennakkotietoa ja analysoitua tietoa, jossa on mahdollisuuksien mukaan myös arvioitu onnettomuuksien vaikutuksia.

 

Kaikki tieto välitetään yhteiseen tietojärjestelmään yhtenäisessä muodossa ja yhtenäisellä toimintamallilla, jolloin eri tarvittavat päätöksensä.

Ilmatieteen laitos toimii järjestelmän solmukohtana, sillä laitos vastaa muutenkin ympärivuorokautisesta turvallisuussääpäivystyksestä valtakunnassa. Ilmatieteen laitoksen Luova-päivystäjä ja hänen tukenaan olevat asiantuntijat seuraavat eri tietolähteitä ja analysoivat uhkia sekä toteutuneita luonnononnettomuuksia. Tämän tiedon perusteella päivystäjä tuottaa ja välittää sää- ja tulvavaroituksia ja ylläpitää järjestelmän antamaa tilannekuvaa.

LUOVA-päivystäjä myös ottaa vastaan Seismologian instituutilta ja SYKE:ltä tulevat varoitukset ja välittää ne järjestelmään kohdealueen säätiedoilla lisättynä. Kummallakaan laitoksella ei ole jatkuvaa ympärivuorokautista päivystystä. Käytännössä päivystysvuorossa olevan tutkijan kännykkä pärähtää jonkin automaattisen varoitusjärjestelmän hälyttämänä, ja varmistuttuaan tiedon oikeellisuudesta hän välittää sen eteenpäin Ilmatieteen laitoksenLUOVA-päivystäjälle.

 

Metaorologi Kaisa Solin esittelee Ilmatieteen laitoksen havainnointijärjestelmää ja kertoo, miksi vappusäästä annettiin Luova-varoitus.

 
Luova-hankkeen koordinaattori, yhteyspäällikkö Kristiina Säntti muistuttaa, että luotettavuus on viranomaisviestinnässä tärkeintä. "Emme pyri kilpailemaan nopeudella uutismedian kanssa vaan tarjoamaan varmennettua faktaa tilanteesta onnettomuusalueella."

Tietoa loppukäyttäjille

Yhteyspäällikkö Kristiina Säntti Ilmatieteen laitokselta sanoo, että ennakkovaroitusjärjestelmä on tärkeä osa luonnononnettomuuksien riskien hallintaa. Saman järjestelmän kautta välitetään sekä kotimaata koskettaviin että maailmalla tapahtuviin luonnononnettomuuksiin liittyvää tietoa.

Järjestelmässä on otettu huomioon sekä onnettomuuksista varoittaminen että parhaillaan tapahtuvien ilmiöiden seuranta ja analyysi. Jälkimmäisestä vastaa prosessiin osallistuva asiantuntijaverkosto, joka on Säntin mielestä yksi LUOVAn vahvuuksista.

”Seurattava tilanne voi olla päällä pitkään, sillä säätilan myöhempi kehitys vaikuttaa niin myrskyn, tulvan kuin maanjäristyksenkin tuhojen korjaamiseen ja evakuointien sujumiseen. Esimerkiksi Japanin tsunamionnettomuuden ja siitä aiheutuneen Fukushiman ydinonnettomuuden takia laskimme täällä Ilmatieteen laitoksella kuukauden ajan Japanin ympäristön ilmavirtauksia laskeuman leviämisennusteiden takia. Noiden ennusteiden perusteella Suomen suurlähetystö evakuoitiin Tokiosta.”

Järjestelmä ja sen käyttöliittymä on kehitetty yhdessä loppukäyttäjien kanssa, jotta se palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla heidän tarpeitaan.

Säntti muistuttaa, että LUOVA välittää tietoa viranomaisille, eikä sitä ole tarkoitettu suurelle yleisölle suunnattuun viestintään. Julkiselle tiedottamiselle on omat kanavansa, jossa viesti on muotoiltu selkeäksi ja kaikille ymmärrettäväksi.

LUOVAn välittämän tiedon loppukäyttäjiä ovat Valtioneuvoston tilannekeskus, ulkoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, sisäministeriö ja pelastuslaitokset, Puolustusvoimat, Säteilyturvakeskus ja myös SPR.

”Emme pyri kilpailemaan nopeudella uutismedian kanssa vaan tarjoamaan varmennettua faktaa tilanteesta onnettomuusalueella. Tavoitteena on tukea viranomaisten tilannekuvan muodostamista tarjoamalla mahdollisimman luotettavaa ennakkotietoa ja analysoitua tietoa, jossa on mahdollisuuksien mukaan myös arvioitu onnettomuuksien vaikutuksia”, Säntti kuvaa.

”Järjestelmä kertoo yhteenvedon lisäksi mahdolliset muutokset edelliseen tiedotteeseen, antaa ennakoivaa tietoa, kertoo mahdollisista vahingoista ja vaikutuksista ihmisiin ja omaisuuteen, sekä listaa kriittisen infrastruktuurin, kuten maanjäristysalueen läheisyydessä sijaitsevat ydinvoimalat.”

LUOVA-järjestelmän tietolähteet

• Havainnot
• Pintahavainnot
• Säätutkat (mm. rankkasateet, myrskyt)
• Mareograafit (meriveden korkeus)
• Satelliittiaineisto (mm. metsäpalot, tulvat)
• Kansalliset ja kansainväliset mallit
• Numeeriset säämallit (Hirlam and ECMWF mallit)
• Hydrologiset mallit
• Numeeriset meriveden korkeusmallit
• Kansalliset ja kansainväliset varoituskeskukset
• Maanjäristykset
• Seismic data processing system SeisComP3
• U.S. Geological Survey (USGS)
• Tsunamit
• NOAA Tsunami Warning System in the West Coast/Alaska
• NOAA Pacific Tsunami Warning Centre
• IOC Sea Level Station Monitoring Facility
• Hurrikaanit
• Tropical Cyclones Centre
• NOAA National Hurricane Centre

 

Kolme vaaraluokkaa

Varoituskynnykset on linkitetty vaaran vakavuuteen ja mahdollisiin
vahinkoihin.LUOVA-varoituskynnyksen ylittävät ilmiöt, jotka uhkaavat Suomen väestöä, infrastruktuuria sekä talouden toimivuutta.

 Ilmiö on hyvin vaarallinen. Toteutuessaan aiheuttaa suurta
vahinkoa.
 Ilmiö on vaarallinen. Toteutuessaan aiheuttaa paikoin
suurtakin vahinkoa.
 Ilmiö on mahdollisesti vaarallinen. Toteutuessaan aiheuttaa paikoin vahinkoa.

 

Tapaninpäivän myrskystä vuonna 2011 varoitettiin ennakolta

Kristiina Säntti kertoo, että LUOVA-järjestelmään annettiin varoitus viime vuosien tuhoisimmasta Suomea kohdanneesta talvimyrskystä jo aatonaattona 23.12.2011. Varoituksessa myrsky arvioitiin vakavimpaan varoitusluokkaan eli hyvin vaaralliseksi kaatuvien puiden ja sähkönjakelun häiriöiden takia.

Myrskyn aiheuttamien vahinkojen yhteismäärä arvioitiin jälkikäteen yli 100 miljoonaksi euroksi, ja esimerkiksi sähkönjakelu ja katkesi 200 000 taloudelta, osalta päiväkausiksi. Ainoastaan poikkeuksellisen leuto keli pelasti tuhoalueen väestön laajamittaisilta evakuoinneilta.

”Viesti saatiin välitettyä LUOVAn kautta viranomaisille. Sääasioista ja äärevistä sääilmiöistä yleensä niin kiinnostuneen lehdistön suuntaan omia kanaviaan välitetty viesti ei sen sijaan mennyt perille yhtä nopeasti kuin yleensä, ilmeisesti joulunpyhien kevyen miehityksen takia.”

 

Jussi Aukia

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli