Elintarviketeollisuuspoolin valmiuspäällikkö vaihtuu

16.12.2014

Elintarvikehuoltosektorin poolien valmiuspäällikkö vaihtuu

Viljo Holopaisen vajaan kymmenen vuoden työrupeama Huoltovarmuuskeskuksen elintarvikehuoltosektorin poolien valmiuspäällikkönä ja kahden poolin poolisihteerinä alkaa olla pöydän putsaamista vaille paketissa. Vuodenvaihteessa tehtäviin astuu Aili Kähkönen.

Käynnissä on tiivistahtinen perehdyttämisjakso. Vajaassa kuukaudessa pitää siirtää mahdollisimman paljon Holopaisen hiljaista tietoa Kähkösen korvien väliin ja muistikirjoihin. Ohjelmassa on loputtomasti tapaamisia, kokouksia, keskusteluja.

Sotilas ja siviili

Aili Kähkönen uskoo keskustelun ja yhteistyön voimaan.

Huoltovarmuuskysymykset, varsinkin vesihuoltoasiat, ovat kuitenkin tulleet Aili Kähköselle tutuiksi jo aiemmin. Hän on taustaltaan sekä sotilas että siviili. Vapaaehtoinen asepalvelus vei Kadettikouluun huoltolinjalle ja töihin puolustusvoimiin. Kiinnostus vesihuoltoa kohtaan sai opiskelemaan ympäristöteknologian insinööriksi upseerintöiden ohella.

”Puolustusvoimissa oli oletuksena, että voidaan tukeutua kunnallisiin vesihuoltopalveluihin. Aloin miettiä asiaa. Hahmotin, että myös vesihuolto on osa verkostoa, jonka palvelu voi keskeytyä”, Aili Kähkönen kertoo.

Insinöörityö koskikin puolustusvoimien vedenhankintaa poikkeusoloissa.

Vesitietämystä monta kautta

Kähkönen täydensi vielä vesitietämystään opiskelemalla Helsingin yliopistossa geologiaa, nimenomaan pohjavesivarojen hyödyntämistä. Tämä kolmas tutkinto toi filosofian maisterin paperit. Sillä kertaa valtioneuvoston kanslian tilannekuvapäivystäjän työn ohella.

Kähkönen on työskennellyt myös puolustusministeriössä Turvallisuuskomitean sihteeristössä ja kyberturvallisuustyöryhmän sihteerinä sekä Puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa.

Kriisialueen opetuksia soveltaen

Käytännön näkökulmaa kriisin jälkeiseen huoltovarmuustyöhön toi työrupeama Punaisen Ristin logistikkona Haitissa, vuosi maanjäristyksen jälkeen.

Kriisialuekokemuksen ydinopetus oli Aili Kähkösen mielestä se, että ihmisten pitää keskustella. On oltava yhteinen näkemys siitä, miten toimitaan. Sitä voi soveltaa myös valmiuspäällikön tehtävässä.

”Tässäkin pitää saattaa eri tahoja pöydän ääreen, muodostaa yhteistä näkemystä. Pitää olla sanansaattaja ja sparraaja.”

Valmistelija, kouluttaja, hallinnon hoitaja

Viljo Holopainen

"Valmiuspäällikön tehtävässä korostuu kyky suunnitella sekä siirtää osaamista ja valmiuksia."

 

Elintarvikehuoltosektorin poolien valmiuspäällikön tehtäviin kuuluu vuosittaisten valmiusharjoitusten valmistelu ja ohjeistus, varautumiseen liittyvien työpajojen suunnittelu ja kouluttaminen. Valmiuspäällikkö kiertää poolin yrityksissä, kouluttaa ja tukee varautumistyötä niissä.

Poolisihteerin rooliin kuuluu hoitaa hallintoasiat: suunnittelu, raportointi, kokoukset.

”Työssä korostuu kyky suunnitella sekä siirtää osaamista ja valmiuksia”, Viljo Holopainen kiteyttää.

Sektorin toiminnassa alusta saakka

Viljo Holopainen on hoitanut valmiuspäällikön ja poolisihteerin tehtäviä vuodesta 2005 lähtien.

Holopainen on ollut yksi harvoista huoltovarmuusorganisaation 23 poolin valmiuspäällikkö-poolisihteeristä, joka työskentelee tehtävässä kokopäivätoimisesti. Toimipiste on Elintarviketeollisuusliitto ry:ssä, kuten Kähkösenkin.

Kun Viljo Holopainen aloitti vuonna 2005, huoltovarmuutta koskeva lainsäädäntö oli toisenlainen, samoin koko huoltovarmuusorganisaatio. Huoltovarmuutta yhteiskunnan eri osa-alueilla tarkastelevat sektorit olivat vasta perusteilla.

”Tulin esittäytymään elintarvikehuoltosektorin ensimmäiseen kokoukseen, kun olin vielä töissä torin toisella puolella”, Holopainen viittaa neuvotteluhuoneen ikkunasta siintävään Pääesikuntaan Kasarmitorin takana.

Ei ehkä ihan täysin eläkkeelle

Holopainen on luonut kollegansa, alkutuotantopoolin poolisihteerin kanssa pooleille toimintatavat. Hän on kiertänyt paljon yrityksissä ja tehnyt huoltovarmuustyötä käytännössä tunnetuksi.

Taloudellisesti tiukat ajat heijastuvat tähänkin työhön.

”Yrityksissä on vähemmän mahdollisuuksia osallistua koulutustilaisuuksiin. Ihmisten työaika on kortilla.”

Nyt alkaa Viljo Holopaisen oma työaika olla kortilla. Hän jää eläkkeelle tammikuun lopussa. Tosin ei ehkä aivan täysin.

”Jos huoltovarmuusorganisaatiossa on sellaista tutkimus- ja selvittämistyötä, jota voi tehdä eläkeläisen elämään sopivalla tavalla, olen kiinnostunut. ”

 

 

Riitta Gullman

 

 

Erja Saraste

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli