Toimintavarmuutta ja vastuullisuutta läpi toimintaketjun

2.6.2017

Aihepiirit

Logistiikka

 

Riskienhallinta on vastuuta ja ymmärrystä omasta toiminnasta ja ympäröivästä toimikentästä sekä vastuullisuutta koko toimintaketjua kohtaan. Vastuullinen toimintaketju syntyy vastuunsa kantavista yksiköistä ketjun varrella: oman yrityksen vastuuasioista huolehtiminen on huolehtimista kokonaisverkoston vastuullisuudesta.

Huoltovarmuuskriittiset kuljetus- ja muita palveluita ostavat asiakkaat ovat avainasemassa vastuullisen kokonaisketjun luomisessa ja ylläpitämisessä. Kannustamalla omia sopimuskumppaneita ja alihankkijoita kartoittamaan riskit omassa yritystoiminnassaan koko toimintaketjun vastuullisuus kasvaa. Askin riskienhallinta on helppo ja tehokas tapa hoitaa vastuullisuusasiat kuntoon oman yrityksen kohdalta.

Mikä Askin riskienhallinta?
Askin riskienhallinta on helppokäyttöinen verkkopohjainen työkalu yrityksen toimintavarmuuden luomiseksi arjen toiminnassa. Aski-työkalu auttaa riskin tunnistamiseen, sen vakavuuden määrittämiseen ja ennakoivien toimenpiteiden toteuttamiseen riskin poistamiseksi ja ennen kaikkea huomion kiinnittämiseksi vakavimpiin asioihin.

Askin riskienhallinnan avulla
• tunnistat yrityksesi toimintaan vaikuttavat uhkat ja riskit
• priorisoit riskit ja näet ”metsän puilta”
• teet suunnitelman riskien hallitsemiseksi
• saat riskikohtaiset riskikortit
• saat kirjallisen vahvistuksen oman yrityksesi riskienhallintamenettelyistä

Kaikki nämä teet yhdellä työvälineellä omalta tietokoneeltasi. Sovellus on käytössäsi veloituksetta. Aski.fi riskienhallinta on osa Trafin markkinoimaa vastuullinen kuljetusyritys -kokonaisuutta.

Omat kullekin toimialalle räätälöidyt riskienhallintasovellukset on tehty kuljetus-, taksiliikenne- ja linja-autoalalle sekä huolto- ja varaosapalveluita tuottaville yrityksille.

Vastuullisuus on jokapäiväistä työtä, joka kuuluu toimintaketjun jokaiselle osalle.

Lisätietoja saa kirjoittajalta: Valmiuspäällikkö Lasse Otranen, p. +358 50 572 9777, lasse.otranen (at) skal.fi

 
 

 

Jaa artikkeli