Kyberturvallisuus kiinnostaa

29.12.2015

Kansalaisille suunnatuille kyberturvallisuuskursseille on selvä tilaus.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys (MPK) aloitti muutama vuosi sitten kansalaisille suunnatut yleisluontoiset tieto- ja kyberturvakurssit sekä kohdennetummat ja teknisemmät erikoiskurssit. Koulutushankkeiden taustalla ovat kansallinen kyberstrategian suositukset ja kokonaisturvallisuusajattelu sekä halu nostaa kansalaisten valmiutta torjua heihin kohdistuvia tietoturva- ja kyberuhkia.

Kyberkoulutuksen kysyntä on viimeisten parin vuoden aikana lähtenyt jyrkkään kasvuun. Koulutussuunnittelija Irina Lönnqvist kertoo, että tulijoita on jatkuvasti enemmän kuin mitä kursseille voidaan ottaa. Alle puolet halukkaista on mahtunut mukaan.

”Jotta voisimme vastata kysyntään ja tarjota kursseja myös uusilla paikkakunnilla, tarvitsemme lisää koulutettuja vapaaehtoisia kurssinjohtajia sekä laitteita ja tiloja”, Lönnqvist sanoo.

Koulutushankkeiden taustalla ovat kansallinen kyberstrategian suositukset ja kokonaisturvallisuusajattelu sekä halu nostaa kansalaisten valmiutta torjua heihin kohdistuvia tietoturva- ja kyberuhkia.

 

”Olemme seuraavan kolmen vuoden aikana luomassa kotimaisten ICT-alan yritysten yhdistyksen ICT-Suomen tuella valtakunnallista koulutusohjelmaa, joka noudattaa samanlaista kolmiportaista peruskurssi-jatkokurssi-erikoiskurssi -mallia kuin muukin koulutuksemme. Kyberkoulutuksemme jakautuu kansalaisen tietoturvakoulutukseen sekä kyberturvallisuuden erikoiskursseihin.”

Parhaillaan kootaan resursseja, kehitetään opetussisältöjä ja rakennetaan uudentyyppinen liikuteltava ja suljettu verkkoympäristö. Vuonna 2016 suoritetaan rekrytoinnit ja luodaan oppimateriaali, ja koulutus käynnistyy vuonna 2017.

”Toivomme, että luomiamme koulutusmalleja voitaisiin käyttää muuallakin, esimerkiksi koulujen opetuksessa.”

Kursseja kansalaisille ja ammattilaisille

Peruskurssit antavat tiiviissä muodossa yleiskuvan siitä, mitä jokaisen kansalaisen tulisi tietää tietoturva- ja kyberasioista. Kaikille avoimia koulutuksia, jotka eivät edellytä ennakkotietoja aiheesta, järjestetään eri puolilla maata.

1.800/50.000
MPK järjestää vuosittain noin 1.800 kurssia, joihin osallistuu liki 50.000 suomalaista. Toimintaa pyörittää noin 3.000 vapaaehtoista kouluttajaa.
 

Tällä hetkellä MPK:n omia vapaaehtoisia kyberkouluttajia on 20-30. Heidän lisäkseen koulutustoimintaan osallistuu joukko ulkopuolisia luennoitsijoita.

"Kansalaistason opetuksessa tietoturva ja nimenomaan omien tietojen suojelu korostuu, vaikka järjestämme myös selvästi kyberturvallisuuskysymyksiin painottuneita peruskursseja. Kursseille osallistujia kiinnosti erityisesti terveydenhuollon tietoturva ja lasten tietoturva eli miten lapsille opetetaan suojautumista verkossa olevia uhkia vastaan. Nuorille verkko on paikka siinä missä vaikka Helsinki on”, Lönnqvist kuvaa oppisisältöjä.

MPK:n koulutussuunnittelija Irina Lönnqvist ja toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen toivovat, että MPK:n toimesta luotavia kyrberturvallisuuden koulutusmalleja voitaisiin käyttää muuallakin, esimerkiksi koulujen opetuksessa.

Kyberturvallisuuden erikoiskursseilla koulutetaan puolestaan reserviläisiä, opiskelijoita ja asiantuntijoita. Nämä kurssit ovat avoimia kaikille, joilla on vaadittava perusosaaminen. Kurssit järjestetään Santahaminassa, jossa MPK:lla on suljettu verkkoympäristö harjoittelua varten.

”Opettajamme ovat vapaaehtoisia kyberturvan ammattilaisia. Kurssiin sisältyy ennakkotehtäviä, oppitunteja, soveltava tilanteenmukainen harjoitus suljetussa tietoverkossa sekä oheismateriaalia, johon kurssilaiset tutustuvat ennakolta”, Lönnqvist kertoo.

”Opetamme kurssilaisia tunnistamaan ja varautumaan erilaisiin informaatio-operaatioihin, ja suojaamaan tietoturvaryhmän jäsenenä organisaationsa tietojärjestelmää kyberhyökkäyksen aikana. Mutta emme käsittele pelkästään tietoteknisiä asioita, sillä esimerkiksi Haaga-Helian journalistiopiskelijat ovat olleet mukana harjoittelemassa informaatiosodankäyntiä ja siihen sisältyvien valheellisten viestien tunnistamista ja torjumista.”

Jussi-Pekka Aukia

Teksti ja valokuvat

 

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK

MPK:n antama koulutus vahvistaa puolustusvoimien, muiden viranomaisten ja kansalaisten valmiutta toimia normaali- ja poikkeusoloissa. MPK on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka toiminta on säädetty lailla, ja jonka rahoitus tulee pääosin valtiolta. MPK on Puolustusvoimien strateginen kumppani, ja se tekee yhteistyötä myös muiden kokonaisturvallisuudesta vastaavien viranomaistoimijoiden kanssa.

Toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen muistuttaa, että MPK on ’järjestöjen järjestö’ eli 15 maanpuolustusjärjestön yhteinen toimielin, jolla on näiden kautta yhteensä puolen miljoonan suomalaisen taustavoima.

”Järjestämme vuosittain noin 1 800 kurssia, joihin osallistuu liki 50 000 suomalaista. Määrä on kasvanut jatkuvasti, ja joka viikonloppu koulutustapahtumiimme osallistuu toista tuhatta ihmistä, joita kouluttavat vapaaehtoiset kouluttajat. Toimintaa pyörittää noin 3000 vapaaehtoista kouluttajaa. Koulutus järjestetään 20 koulutus- ja tukiyksikössä.”

 

Sotilaskoulutusta ja kokonaisturvallisuutta

Noin kolmasosa MPK:n kursseista on puhtaasti sotilaallista koulutusta, jota annetaan Puolustusvoimien tilaamana erikseen kutsutuille reserviläisille.

”Pystymme järjestämään reserviläisten sotilaskoulutusta Puolustusvoimia edullisemmin komppaniatasolle asti, sillä koulutuksesta vastaavat pitkälti toiset reserviläiset, jotka hankkivat näin tarvitsemaansa johtajakokemusta”, Laatikainen kuvaa.

”Toinen kolmannes on sotilaallisia valmiuksia lisäävää koulutusta kurssikohtaisesti määritellyille vapaaehtoisille reserviläisille ja siviileille, esimerkiksi alueellista maanpuolustuskoulutusta. Tarjoamme heille valmiuksia, joita tarvitaan sotilaallisten konfliktien ohella myös muissa kriisi- ja poikkeustilanteissa.”

Kolmas kolmannes koulutuksesta liittyy varautumiseen ja kokonaisturvallisuuteen. Tämä koulutus on kaikille avointa. Varautumis- ja turvallisuuskoulutusta voidaan myös kohdentaa halutulle ryhmälle, kuten nuorille tai kehitysvammaisille.

”Varautumiskoulutukseen sisältyvät esimerkiksi kansalais- ja erätaitoja, itsepuolustusta, ensiapua, etsintää, sekä maatilojen ja kansalaisen varautumista käsittelevät kurssit. Järjestämme osan näistäkin kursseista Puolustusvoimien tuella ja sen tarjoamia välineitä hyödyttäen, mutta niiden luonne ei ole sotilaallinen ja esimerkiksi armeijan maastopuvut ovat käytössä vain suoja-asusteina.”

 

Lukiolaisten kurssi esimerkkinä erikoiskursseista

Lukiolaiset leirillä

 

 

 

  

 

 

 

Jaa artikkeli