Varautumissuunnitelmat valmiiksi kesällä

26.5.2014

Huoltovarmuuskeskus antoi ohjeet sähkön jakeluverkonhaltijoille varautumissuunnittelua varten

Kuten uusittu sähkömarkkinalaki edellyttää, sähkön jakeluverkkoyhtiöiden täytyy laatia varautumissuunnitelma. Huoltovarmuuskeskus lähetti maaliskuun 2014 lopussa kaikille yhtiöille ohjeet varautumissuunnitelmaa varten, koska juuri Huoltovarmuuskeskus on määrätty valvomaan varautumista. Ohjeet ovat saatavilla myös ruotsinkielellä.

Jakeluverkkoyhtiöiden on laadittava varautumissuunnitelma kesäkuun loppuun mennessä. HVK:n julkaisemat ohjeet, jotka ovat nähtävillä verkkosivuilla (www.huoltovarmuuskeskus.fi) kuvaavat, miten verkonhaltijan täytyy toimia.

”Nelisivuisessa ohjeessa pyydetään kaksi dokumenttia. Toinen on varautumissuunnitelma ja toinen varautumissuunnittelun kehittämisohjelma. Julkisuuslain mukaan nämä tiedot eivät ole julkisia, vaan pysyvät vain Huoltovarmuuskeskuksen varautumissuunnittelun valvonnan tiedossa. Tämä poikkeaa vaikkapa Energiaviraston valvonnasta, mikä on julkista”, voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen muistuttaa.

Risto Leukkunen

Energiahuolto-osaston johtaja Risto Leukkunen (kuvassa) huomauttaa, että kyse on kansallisesta turvallisuudesta, siksi verkkoyhtiökohtaiset tiedot ovat salassa pidettäviä. ”Tiedot koskevat poikkeusoloihin varautumista, ja niistä tiedon antaminen vahingoittaisi turvallisuutta.”

Varautumissuunnitelman täytyy sisältää toimintamallit ja ohjeet vakavien toiminnan keskeytysten tai poikkeusolojen varalta.

Sisällön täytyy olla niin kattava, että Huoltovarmuuskeskus saa käsityksen varautumisesta, aina ehkäisevästä toiminnasta ja vahingon korjaamisesta toiminnan normaaliin palauttamiseen saakka.

Suunnitelmat tiedoksi

Mitä Huoltovarmuuskeskus sitten tekee jakeluverkkoyhtiöiden lähettämille varautumissuunnitelmille?

HVK ei anna päätöstä, mutta saa suunnitelmat käsiteltäväksi ja ilmoittaa, kun suunnitelma on tullut perille. Kaikki lähetetyt varautumissuunnitelmat Huoltovarmuuskeskus käsittelee tämän vuoden loppuun mennessä.

Jos aukkokohtia on, niihin pyydetään lisäselvityksiä ja nekin tämän vuoden aikana. Tämän jälkeen suunnitelma pyydetään kahden vuoden välein.

”Verkonhaltijat toimittavat meille siis tiedoksi omat varautumissuunnitelmansa. Käsittelemme ne ja katsomme, että ne täyttävät lain asettamat vaatimukset”, Petri Nieminen korostaa.

”Jakeluverkkoyhtiöt ovat ymmärtäneet tehtävän, jota on jo vapaaehtoisesti voimatalouspoolin puitteissa harjoitettu. Tässä on jatkuvan parantamisen periaate, eli tällainen varautumisohjelma ei sinänsä ole koskaan valmis”, Risto Leukkunen sanoo.

Petri Nieminen:

”Yritykset ovat kokeneet, että vaikka olemme viranomainen, toimimme yhteisen turvallisuuden nimissä ja meillä on samat intressit”

 

Yksityiskohtaisia ohjeita ei ole syytä antaa, sillä verkkoyhtiöt ovat varsin erilaisia, eri kokoisia ja kukin toimii erilaisessa toimintaympäristössä. Verkkoyhtiöt itse tietävät, millaisia uhkia heillä on riippuen mm. siitä, toimiiko laajalla haja-asutusalueella, metsissä ja järvialueilla vai tiheään asutussa suuressa kaupunkitaajamassa.

”Yritykset ovat kokeneet, että vaikka olemme viranomainen, toimimme yhteisen turvallisuuden nimissä ja meillä on samat intressit”, Nieminen mainitsee.

Itsearviointi avuksi

Varautumissuunnittelussa on keskeistä verkonhaltijoiden itsearviointi. HVK:n portaalissa Huovissa täytyy arvioida toimintansa nykytilaa ja tavoitetilaa. Itsearviointityökalu käsittää 66 kohtaa, joissa on oleellisia asioita jatkuvuuden hallinnasta. Yhtiöt voivat tehdä kehittämisohjelman tämän arvioinnin perusteella, millaisia aukkoja nykytilan ja tavoitetilan välillä on ja miten niihin voi varautua. Yritykset ovat ottaneet itsearviointiohjelman hyvin vastaan, koska ovat olleet jo yhdessä sitä kehittämässä voimatalouspoolissa.

Huoltovarmuuskeskus valvoo myös laajempaa kokonaisuutta, varautumisen suunnittelua. Petri Nieminen tekee myös joskus valvontakäyntejä yhtiöissä.

Suurimpia jakeluverkkoyhtiöitä ovat Suomessa Caruna (entiset Fortumin verkkoyhtiöt) sekä Elenia (entinen Vattenfall). Edellisellä on yli 600 000 jakeluyhtiöasiakasta ja jälkimmäisellä yli 300 000.

Lisätietoja

 

 

 

 


Huoltovarmuuskeskus, energiahuolto-osasto, sähkömarkkinalain varautumissuunnittelun valvonta

Risto Leukkunen
Johtaja
029 505 1022
risto.leukkunen (at) nesa.fi

Petri Nieminen
Voimajärjestelmäasiamies
029 505 1060
petri.nieminen (at) nesa.fi

Helinä Hiilikorpi

 

 

 

 
 

 

Jaa artikkeli