Toimiva yhteiskunta tarvitsee aina toimivia rahamarkkinoita

16.12.2015

Toimiva talous on elintärkeä yhteiskunnan toiminnan kannalta. Toimiva talous taas edellyttää toimivia rahoitusmarkkinoita – sitä, että raha liikkuu, maksut kulkevat, palkat ja eläkkeet tulevat tileille ajallaan. Siksi finanssialalla järjestetään noin viiden vuoden välein suuri valmiusharjoitus. Sen vuoro oli jälleen marraskuussa.

60/1000
Puolentoista päivän aikana 60 organisaatiota, yhteensä noin tuhat ihmistä, harjoitteli erilaisia vakavia häiriötilanteita kukin omassa organisaatiossaan.
 

Yritysten, viranomaisten ja muiden rahoitusalan toimijoiden valmiutta toimia häiriötilanteessa testattiin mittavassa FATO 2015 -harjoituksessa. Mukana oli pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja viranomaisia eli tahoja, joiden toiminnasta on arjessa paljon kiinni: esimerkiksi maksaminen, eläkkeet, yritysten rahoitus ja rahaliikenne.

Lähes vuoden valmistelutyö huipentui lokakuussa pidettyyn toimintapäivään. Sitä edelsivät osallistujille annetut ennakkotehtävät.

Puolentoista päivän aikana 60 organisaatiota, yhteensä noin tuhat ihmistä, harjoitteli erilaisia vakavia häiriötilanteita kukin omassa organisaatiossaan.

Puolentoista päivän vakava peli

FATO-harjoitusta voi kuvata vakavaksi peliksi. Päivän kuluessa oltiin suuren luokan ongelmissa valtioiden velkaantumisesta terrorismiin ja kyberhyökkäyksiin, sähköverkko- ja tietoliikennehäiriöistä pandemiaan. Tietoa tihkui pala kerrallaan lisää. Kukin osallistuja reagoi niihin omasta kulmastaan.

”Kävimme päivän aikana läpi koko joukon monenlaisia uhkakuvia, joita näkyy tänä päivä arjessa. Tosin toivottavasti ei koskaan yhden päivän aikana ”, naurahtaa Keijo Kouvonen, työeläkevakuutusyhtiö Elon johtaja. Kouvonen on myös Huoltovarmuuskeskuksen vakuutusalan poolin puheenjohtaja. Hän kuului FATO-harjoituksen johtoryhmään.

”Rahoitusmarkkinoiden pitää toimia myös silloin, kun kaikki ei toimi, kuten soisi”, muistuttaa Elon Keijo Kouvonen.

Kymmeniä tehtäviä ratkottavana

”Aloitimme toimintapäivän tilannekuvalla aamulla kello 6.00. Siinä pelin osallistujille luotiin tiettyjä uhkakuvia. Kello 7 osallistujat saivat ensimmäisen tilannepäivityksen ja ensimmäiset tehtävät. Puolen tunnin välein tilanteeseen tuli lisää palasia ennalta käsikirjoitetulla tavalla”, Kouvonen kuvaa harjoituspäivän kulkua.

Osallistujien oli vastattava annettuihin tehtäviin nopeasti, 30 - 60 minuutissa. Joihinkin laajempiin ongelmiin vastausaikaa annettiin seuraavaan päivään saakka. Yhden harjoitukseen osallistuvan organisaation ratkottavaksi tuli harjoituksen aikana 40 - 50 tehtävää.

Jokainen organisaatio toimi harjoituksessa omana yksikkönään, kuten tositilanteessa. Tositilanteesta harjoitus poikkesi siinä, että käytössä oli harjoitussimulaattori. Sen kautta osallistujille välitettiin tilannekuvaa ja tehtäviä. Todellisuudessa näin ei olisi.

Organisaatio- ja toimintakohtaisia vaikutuksia esiin

Harjoituspäivän kokemuksia ja opittavaa on purettu jälkeenpäin vielä kymmenessä pienryhmässä. Niissä on katsottu häiriöiden vaikutuksia laajemmin, mm. vahinkovakuutuksen, henkivakuutuksen, maksamisen, korttimaksamisen, rahahuollon ja arvopaperisäilytyksen näkökulmista.

Harjoitus toi esiin paljon hyvää, mutta myös kehitettävää. Yleishavainto on se, että rahoitusala on yleisesti ottaen valmistautunut ongelmiin hyvin. Ala kokonaisuutena sekä yksittäiset yritykset ja organisaatiot ovat varautuneet monenlaisiin häiriötilanteisiin. Niitä varten myös harjoitellaan.

Yhteinen tilannekuva tärkeää

Ehkä harjoituksen tärkein havainto olikin se, miten tärkeää yhtenäisen tilannekuvan saaminen olisi – ja miten vaikeaa se olisi.

”Tietoa haettaisiin pieninä palasina maailmalta. Tämä pakottaa miettimään, miten voisimme luoda yhteistä tilannekuvaa. Voisivatko Huoltovarmuuskeskus, Finanssialan Keskusliitto tai Työeläkevakuuttajat Tela luoda rakenteita, joita voitaisiin hyödyntää tarpeen tullen?” Keijo Kouvonen pohtii.

Ehkä harjoituksen tärkein havainto olikin se, miten tärkeää yhtenäisen tilannekuvan saaminen olisi – ja miten vaikeaa se olisi.

 

Sähköt, varatilat ja muut tekniset asiat ovat johonkin pisteeseen saakka jokaisen toimijan itsensä ratkaistavissa, Kouvonen toteaa.

”Sen sijaan se, että oikeasti ymmärretään, mitä on tapahtumassa, mikä on yhden organisaation omaa aluetta ja mitä alan pitää tehdä yhdessä – nämä ovat asioita, joihin pitää löytää ratkaisuja.”

Riitta Gullman

Teksti ja kuva

 

Mikä harjoitus?

Finanssialan toimintaharjoitus (FATO) järjestettiin koko finanssialaa koskevana nyt toista kertaa. Edellinen suurharjoitus oli vuonna 2009. Pankki- ja vakuutusala ovat harjoitelleet erikseen jo paljon kauemmin.

Mukana oli yli 60 organisaatiota, noin tuhat osallistujaa. FATO toteutettiin viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyönä. Harjoituksen järjesti huoltovarmuusorganisaatioon kuuluva finanssialan sektori. Harjoitusta valmisteltiin lähes vuoden ajan.

FATOn tarkoitus oli harjoitella yhteistoimintaa ja kehittää sitä. Kukin osallistuja katsoi oman organisaationsa kannalta, mitkä vaikutuksia erilaisilla häiriöillä on, mitä tietoa ja apua tarvitaan ko. tilanteessa ja mistä.

Tavoite oli löytää kustakin osallistuvasta organisaatioista kehitettävät kohdat ja tunnistaa paikat, joissa esimerkiksi tieto ei kulje eri organisaatioiden välillä. Johtaminen ja viestintä korostuivat.

 

Velvollisuus varautua ja harjoitella

  • Rahoitus- ja vakuutusalalla on lakisääteinen velvollisuus pitää huolta toiminnan jatkuvuudesta ja varautua häiriötilanteisiin.
  • Myös Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet edellyttävät alan toimijoita tekemään suunnitelmat ja harjoittelemaan häiriöiden varalta.
  • Huoltovarmuuskeskuksen rahoitushuolto- ja vakuutusalan poolit ylläpitävät varautumisohjeita, joilla pyritään varmistamaan kriittisten finanssipalveluiden saatavuus myös häiriötilanteissa.
 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli