Laaja-alaista näkökulmaa etsimässä

7.10.2015

Luonais-Suomen Alvar-yhteistoimintaharjoitus pureutui laajavaikutteisten yhteiskunnan toimintojen jatkuvuudenhallintaan.

Lounais-Suomen alueellinen varautumistoimikunta järjesti yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa toukokuussa 2015 ALVAR-yhteistoimintaharjoituksen, jossa keskinäisten riippuvuuksien tarkastelua laajennettiin perinteisten sähkö- ja teletoimialojen lisäksi myös muille laajavaikutteisille toimialoille.

Lisäksi tarkasteltiin erillisenä harjoituksena Porin lähialueiden sähköverkkojen ja tietoliikenneyhteyksien haavoittuvuuksia Kokemäenjoen tulviessa, sekä Paraisten kaupungin ja sen laajan saaristoalueen sähkönsaannin ja tietoliikenneyhteyksien ylläpitoa tilanteessa, jossa Kirjavansalmen silta olisi tuhoutunut raskaan kaluston suuronnettomuuden seurauksena.

Valmiussuunnittelija Risto Ruuli painottaa HVK:n ja Alvar-toimikuntien roolia yhteistyöhön kannustamisessa jatkossakin.

Keskittäminen lisää riippuvuuksia

Valmiussuunnittelija Risto Ruuli arvioi, että toukokuinen 50 eri organisaation yhteinen karttaharjoitus heijastaa maailman muuttumista.

”Toimintoja keskitetään ja tuetaan yhä enemmän tietoteknisin ratkaisuin, ja sen seurauksena riippuvuus tietotekniikasta ja sähkönsaannista kasvaa”, Ruuli kertoo.

”Päätimme nyt katsoa lähempää näitä riippuvuuksia yhteisen pöydän ääressä.”

Sähkön ja tietoliikenneyhteyksien tarjoajien ohella harjoitukseen oli kutsuttu Turun seudun vedentuotannon ja jätevedenkäsittelyn toimijat, teleoperaattoreiden sopimusurakoitsijat sekä suuri kaukolämmön tuottaja.

Harjoituksessa pyrittiin tunnistamaan ne kehitystarpeet ja toimenpiteet, joilla voitaisiin vähentää tietoliikenteen ja sähkönsaannin häiriöiden vaikutuksia omaan toimintaan. Tarkastelun lähtökohtana oli pitkäkestoinen yli neljän tunnin sähkökatko, jolla on jo väistämättä vaikutuksia tietoliikenteeseen.

Verkkoja lujittamaan

Tilaisuudessa nousi eteen erilaisia pieniä ja suuria kehitystarpeita ja ideoita.

”Keskeinen huomio on, että vaikka monet ovat miettineet varautumista ja harjoitelleet eri tilanteita oman toimintansa kannalta, ne ovat pääsääntöisesti jättäytyneet sähkön ja tietoliikenneyhteyksien osalta sopimusten varaan”, Ruuli kuvaa.

”Osa hallinta-, mittaus- ja hälytysinformaation siirtoyhteyksistä on langattomien verkkojen varassa ja siten erittäin haavoittuvia pitkäkestoisille sähkökatkoille. Vaikka monien keskeisten laitteistojen sähkönsyöttöä on varmennettu, varavoimajärjestelyissä on vielä paljon kehitettävää.”

Yhteisharjoituksessa on mahdollista oppia ymärtämään muiden osapuolten toimintatapoja ja tarpeita. Ruuli sanoo, että vaikka kaikki osapuolet ovat yhtä mieltä lähestymistavan onnistumisesta ja esiin nousseiden asioiden tärkeydestä, tunnistettuihin ongelmiin tarttuminen on haaste.

Risto Ruuli

"Osa hallinta-, mittaus- ja hälytysinformaation siirtoyhteyksistä on langattomien verkkojen varassa ja siten erittäin haavoittuvia pitkäkestoisille sähkökatkoille."

 

HVK:n ja Alvar-toimikuntien pitää toimia yhteistyön moottorina, jotta asiat etenisivät jatkossa.

”Tämä oli tiettävästi ensimmäinen kerta Suomessa, kun asioita tarkasteltiin näin laaja-alaisesti. Jatkossa haluamme katsoa asioita entistäkin laaja-alaisemmin kaikkialla, missä on keskitettyjä elintärkeitä toimintoja.”

Jatkossa mennään yhä vahvemmin kohti konkretiaa, muun muassa ympärivuorokautisesti toimivien valvomojen tiedonvaihdon parantamisessa ja yhteisen tilannekuvan muodostamisessa.

”Jatkossa tullaan tekemään alueellisia uhka- ja riskiarvioita Aalto Yliopiston kehittämän mallinnustyökalun avulla, ensimmäiseksi Turun vedenhankinnan osalta loppuvuodesta 2015. Samoin on jo käynnistynyt Turun Seudun Veden ja Turkuenergian yhteisen varavoimavarikko-idean jatkotyöstäminen.”

Jussi-Pekka Aukia

Teksti, valokuva ja video

 

Risto Ruuli kertoo Turun harjoituksen kokemuksista ja jatkosuunnitelmista 

 

 
 
 

 

Jaa artikkeli