Vuoden 2013 Timanttiteko-palkinto HUOVIlle

2.5.2014

Turvallisuuskomitea on myöntänyt vuoden 2013 Timanttitekopalkinnon Huoltovarmuuskeskuksen HUOVI-portaalille. Palkinto jaettiin Suomen Erillisverkot Oy:n järjestämässä turvallisuusviestinnän ammattilaisten Erve Foorumissa keskiviikkona 26.3.2014. Timanttitekopalkinto luovutetaan vuosittain esimerkilliselle toiminnalle, kehitystyölle tai innovaatiolle, jolla edistetään yhteiskunnan turvallisuutta.

Palkinnon myöntämisen kriteereinä arvioitiin muun muassa esitetyn tahon tai toiminnan merkitystä väestön, yhteiskunnan tai valtion turvallisuudelle sekä moninaista hyödynnettävyyttä poikkihallinnollisesti. Lisäksi arvioitiin toiminnan tai sen tulosten kustannustehokkuutta, monistettavuutta ja innovatiivisuutta sekä ajankohtaisuutta.

Turvallisuuskomitea päätti myöntää vuoden 2013 Timanttitekopalkinnon Huoltovarmuuskeskuksen HUOVI-portaalille. HUOVI-portaali on toiminut erinomaisena käytännön työkaluna huoltovarmuuskriittisten yritysten varautumisen kehittämisessä. Nyt portaalin käyttöä on valmisteltu tukemaan yhteiskunnan varautumista myös julkishallinnossa.

HUOVI-portaalin ansioita palkinnon saajaksi ovat:

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian tavoitteiden esimerkillinen edistäminen
Portaalin kypsyysanalyysisovellus mahdollistaa organisaatioiden varautumisen systemaattisen kehittämisen ja arvioinnin osana kokonaisturvallisuuden kehittämistä.

Väestön, yhteiskunnan tai valtion turvallisuuden merkittävä lisääminen
Portaalin käytön laajentaminen luo edellytykset kaikkien toimintatasojen varautumisen edistämiseen ja tiedon jakamiseen.

Tulosten tai toimintatavan laaja-alainen hyödynnettävyys
Hyödyt ovat sovellettavissa yrityksistä, kuntiin ja keskushallintoon.

Kustannustehokkuus ja innovatiivisuus 
Portaalin käyttöönottokustannukset ovat maltilliset suhteessa saatavaan hyötyyn ja portaalin laaja-alainen sovellettavuus on tärkein innovaatio.

Ajankohtaisuus
Taloudellinen tilanne vaatii kokonaisturvallisuuden toimeenpanon laadun kehittämistä ja parempaa tiedon jakamista.

Timanttitekopalkinnon myöntää vuosittain Turvallisuuskomitea ministeriöiden valmiuspäällikkökokouksen esityksestä. Lisätietoja komitean tehtävistä ja toiminnasta www.turvallisuuskomitea.fi ja yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta www.yhteiskunnanturvallisuus.fi.

Lisätietoa palkinnosta antavat:
Arto Räty, puheenjohtaja, Turvallisuuskomitea, puh. 09 160 88101, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)defmin.fi
Turvallisuuskomitean sihteeristö, tk(at)turvallisuuskomitea.fi
Lisätietoa palkinnon saajasta antaa:
Tuija Kyrölä, johtaja, Huoltovarmuuskeskus, puh. 029 505 1070, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)nesa.fi

 
 

 

Jaa artikkeli