Vartiointi- ja turvallisuusala huoltovarmuusyhteistyöhön?

1.10.2019

 

Huoltovarmuuskeskuksesta palvelualojen työnantajaliitossa komennuksella oleva projektipäällikkö Atte Kokkinen selvittää mahdollisuuksia muodostaa vartio- ja turvallisuusalalle yhteistyörakenne, jonka piirissä ala voisi lähteä kehittämään varautumisyhteistyötä ja jatkuvuussuunnittelua.

Ensimmäisenä tavoitteena on perustaa Digipoolin yhteyteen alan oma turvaryhmä, jossa mukana olisivat vartioliikkeet. Ja jos hanke saa tuulta purjeisiinsa, tarkoitus on kehittää ja laajentaa se omaksi poolikseen.

Huoltovarmuusorganisaatiossa on 21 elinkeinoelämän johdolla toimivaa alakohtaista poolia, jotka vastaavat omien alojensa varautumisesta. Pooleissa alan yritykset suunnittelevat ja valmistelevat Huoltovarmuuskeskuksen tukemana toimenpiteitä oman alansa huoltovarmuuden lujittamiseksi.

”Lähdemme nyt selvittämään, saadaanko keskenään tiukasti kilpailevat turvallisuus- ja vartiointialan yritykset tekemään keskenään yhteistyötä. Uskon, että se onnistuu, sillä aivan samalla tavalla markkinaosuuksista kilpailevat kaupan keskusliikkeet tekevät hyvässä sovussa varautumisyhteistyötä omassa poolissaan”, Kokkinen sanoo.

”Alustavissa keskusteluissa Suomen vartioliikkeitten liiton eli SVLL:n hallituksessa yhteistyöryhmän perustamishankkeelle on jo näytetty vihreätä valoa. Esittelin hanketta lokakuun alussa turvallisuusalan FinnSec-messuilla, minkä jälkeen lähden kiertämään yrityksiä.”

Synergiaa ja parempaa varautumiskykyä

Yksityinen turvallisuus- ja vartiointiala linkittyy vahvoin sitein yhteiskunnan turvallisuuteen ja varautumiseen. Alalla työskentelee noin 15 000 henkeä vartioimassa tärkeitä kohteita sekä suorittamassa kulunvalvontaa ja erilaisia palvelutehtäviä. Alalla työskentelevät myös arvokuljettajat, jotka vastaavat muun muassa rahakuljetuksista ja pankkiautomaattien hoidosta.

Vartioliikkeiden toimintaedellytysten turvaaminen myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa on siten kriittisen tärkeää koko yhteiskunnan kannalta.

Ryhmän jäsenyys tarjoaa ainutlaatuisen vaikuttamiskanavan, koulutusväylän ja mahdollisuuden saada alaa koskevaa tietoa

 

”Nyt perustettavalla yhteistyöryhmällä on oleellinen rooli huoltovarmuuskriittisten yritysten toiminnan turvaajana. Mukaan ovat tervetulleita vartiointialan ja laajemminkin koko turvallisuusalan yritykset”, Kokkinen sanoo.

”Yhteistyöryhmän yhtenä tavoitteena on tukea yrityksiä ja niiden asiakkaita fyysisten ja kyberturvallisuuteen liittyvien uhkien lisääntyessä. Pyrimme esimerkiksi tarjoamaan työkaluja alan jatkuvuudenhallintaan ja varautumissuunnitteluun.”

Parhaillaan on myös käynnistymässä selvitys toimialan asiakasyritysten tarpeista ja odotuksista, jotka liittyvät fyysiseen turvallisuuteen, vartiointiin ja sen järjestelyihin niin normaaliolojen vakavissa häiriötilanteissa kuin poikkeusoloissakin.

”Tällaista selvitystä ei tiettävästi ole tehty koskaan aikaisemmin. Saamme siitä perustettavan ryhmän jäseniä heti hyödyttävää materiaalia. Ryhmä tietysti ideoi ja päättää itse, millaisia projekteja he lähtevät toteuttamaan. Ja me tuemme heitä siinä”, Kokkinen lupaa.

”Ryhmän jäsenyys tarjoaa ainutlaatuisen vaikuttamiskanavan, koulutusväylän ja mahdollisuuden saada alaa koskevaa tietoa. Ja koska nämä yritykset kehittävät itse jatkuvuudenhallintaansa, he pystyvät tarvittaessa tukemaan siinä myös asiakkaitaan.”

Atte Kokkinen:

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli