Eväitä tulevalle eduskunnalle

20.3.2019

Huoltovarmuusneuvosto on laatinut julkisen kannanoton tulevan vaalikauden keskeisimmistä huoltovarmuuden haasteista.

Kannanotto pohjautuu valtioneuvoston joulukuussa 2018 tekemään päätökseen huoltovarmuuden kansallisista tavoitteista. Huoltovarmuusneuvosto pitää tärkeänä, että myös seuraava hallitus sitoutuu tämän päätöksen tavoitteisiin.

Kannanotossa listataan kahdeksan seikkaa, joita se pitää Suomen huoltovarmuuden turvaamisen kannalta ensiarvoisina. Niitä ovat energiahuoltovarmuuden ja digitaalisen yhteiskunnan toimintakyvyn turvaaminen sekä logististen palveluiden ja verkostojen varmistaminen. Myös elintarvikehuolto, sotilaallinen maanpuolustus ja kansalaisten kriisinsietokyky vakavissa häiriötilanteissa nähdään tärkeinä.

Kannanotossa painotetaan myös kansainvälisen huoltovarmuusyhteistyön merkitystä ja lainsäädännön kehittämistarpeita. Samoin alueellinen ja paikallisen varautuminen – ja myös kansalaisten omatoimisen varautuminen – ovat maan huoltovarmuuden turvaamisen kannalta ensiarvoisia. 

Neuvoston puheenjohtaja Jukka Ruusunen kertoo, että harvinaisen kannanoton taustalla on muuttunut kansainvälisen toimintaympäristö – esimerkiksi energiajärjestelmän muuttuminen ja yhteiskunnan digitalisaatio.

"Energiajärjestelmä on menossa kokonaan uusiksi ja sähköjärjestelmä halutaan kokonaan hiilidioksidipäästöttömäksi. Se edellyttää melkoista uudelleenajattelua huoltovarmuusajattelussamme. Olemme aikaisemmin turvanneet hyvin pitkälti hiilivarastoihin ja kivihiilen polttoon. Jatkossa tätä voimavaraa ei ole ja meidän pitää katsoa, millä sähköä saadaan poikkeustilanteissa ilman lauhdevoimalaitoksia."

Lue koko kannanotto täältä ja valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden kansallisista tavoitteista täältä.

Jukka Ruusunen: Energiajärjestelmä on menossa kokonaan uusiksi

 
 

 

 

 

Jaa artikkeli