MATINE edistää huoltovarmuutta

21.3.2016

Yhteiskuntatieteen alan rahoitus nousi merkittävästi Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan, MATINEn tämän vuoden rahoituspäätöksissä. Osansa saa myös huoltovarmuus.

Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan vuosittaisissa hauissa yhteiskuntatieteiden alaan liittyviä projektihakemuksia on ollut Hannu Hernesniemen mukaan suhteellisen vähän.

”Niitä toivovat enemmän niin puolustusministeriö ja Puolustusvoimat kuin Huoltovarmuuskeskuskin. Tälle vuodelle yhteiskuntatieteen alan rahoitus nousikin merkittävästi”, kertoo MATINEn neuvottelukuntaan kuuluva johtava analyytikko Huoltovarmuuskeskuksen suunnittelu- ja analyysiosastolta.

Hernesniemi pitää tärkeänä sitä, että MATINEn kautta saadaan laajasti ja avoimesti keskustellen tietoa siitä, mitä missäkin tehdään ja millaista tutkimusta tarvitaan.

Innovatiivisuutta kaikilla aloilla

"MATINE ja sen jaostot ovat Huoltovarmuuskeskuksen asiantuntijoille tärkeitä näköalapaikkoja uusimpaan tutkimukseen", toteaa Hannu Hernesniemi.

”Toivottavasti tehty rahoituspäätös vuoden 2016 projekteista rohkaisee yhteiskuntatieteilijöitä tekemään hakemuksia tämän kevään hakuun, jolla rahoitetaan ensi vuoden projekteja. Yhteiskuntatieteilijöillä on annettavaa siinä missä teknisten tieteiden tai vaikkapa lääketieteen asiantuntijoilla”, Hernesniemi muistuttaa.

Mitään tieteenalaa ei aseteta erityisasemaan.

”Projektit, niiden tieteelliset ansiot, innovatiivisuus ja sanoisinko edelläkävijyys ratkaisevat. Poikkeus- ja normaaliolojenkin huoltovarmuuden kannalta on tärkeä tuntea esimerkiksi, mitä uutta CBRN-suojelussa ja -lääkinnässä on tarjottavana. Kirjainlyhenteen takana ovat sanat chemical, biological, radiological ja nuclear.”

Verkoston kautta merkittävät voimavarat

Huoltovarmuuskeskuksella on edustaja myös muutamassa asiantuntijajaostossa. He ovat niissä asiantuntijoina, mutta myös asiakkaina, hakemassa uusinta tietoa ja arvioimassa projektien tuotosten mahdollisia käytännön sovellutuksia, joilla huoltovarmuutta voitaisiin parantaa.

MATINE on kansainvälisestikin ainutlaatuisen laaja-alainen organisaatio.

”Maanpuolustus ja huoltovarmuusorganisaatio ovat saaneet kumppaneikseen verkoston kautta merkittävät voimavarat. Vaikka vastaavia organisaatioita ei ole muualla, MATINE pyrkii tulevaisuudessa lisäämään kansainvälisiä yhteyksiä. Tutkijoita voidaan lähettää pitämään esitelmiä ja toisaalta kutsua huippunimiä esimerkiksi MATINEn vuotuiseen tutkimusseminaariin.”

Alkusysäyksestä jatkojalostukseen

Akateemisen laadukkuuden ja uutuuden lisäksi rahoitettavilta hankkeilta edellytetään aina relevanssia - mahdollista asiakkuutta. Optimaalista olisi Hernesniemen mielestä, jos tutkimustuloksilla olisi kopin ottajia, jotka olisivat valmiita rahoittamaan tuloksista käytännön sovellutuksia.

Hannu Hernesniemi

"Huoltovarmuus ei vo enää perustua omavaraisuuteen. Meidän on pystyttävä hallitsemaan globaaleja verkostoja."

 

Esimerkiksi hän mainitsee geopoliittisten yhteyksien tutkimuksen, joka sai alkunsa Ulkopoliittisen instituutin MATINE-projektista.

”Emme enää elä kansallisvaltioiden maailmassa. Yhteydet, esimerkiksi tuotanto-, logistiikka- ja tietoverkot, ylittävät kansalliset rajat ja yhdistävät mantereita. Huoltovarmuus ei voi enää perustua omavaraisuuteen, vaan on kyettävä hallitsemaan globaaleja verkostoja. UPI ja Huoltovarmuuskeskus ovat yhdessä jatkaneet näiden verkostojen tutkimusta.”

Mistä työkaluja ennakointiin?

Huoltovarmuuskeskus puoltaa luonnollisesti MATINEssa kriteerit täyttäviä, sille tärkeitä innovatiivisia hankkeita.

”Toisaalta, jos niille ei saada MATINE-rahoitusta esimerkiksi siksi, että ne ovat edenneet jo soveltavaan vaiheeseen, voimme rahoittaa niitä itsekin. Tutkimusryhmien kannattaakin olla yhteydessä meihin tai jopa MATINEn asiantuntijajaostoihin jo hakemusten laadintavaiheessa”, Hernesniemi toteaa.

Nyt pitäisi hänen mielestään kehittää erityisesti ennakoinnin metodologiaa.

”Meillä on tutkittu esimerkiksi Ukrainan tilannetta ja vaikutuksia Suomeen. Pari vuotta sitten mietittiin, romahduttaako Kreikka euron ja miten sitten maksut hoidetaan ja yritysten sopimukset järjestetään uudelleen. Vuosi sitten keväällä ei osattu ennakoida syksyn valtavaa maahanmuuttoa. Nyt on syytä miettiä, leviääkö zikainfluessa Eurooppaan”.

Vuoden 2015 rahoitusta saaneista tutkimuksista Hannu Hernesniemi kertoo esimerkeiksi ylisukupolvien maanpuolustustahtoa sekä nuorten miesten palveluskelpoisuuden edistämistä, syrjäytymisen ehkäisyä ja viranomaisyhteistyön kehittämistä koskevat tutkimukset.

”Maanpuolustustahto ja sen sisällöllinen kehitys ja toisaalta nuorten terveys ja yhteistoimintakyky ovat sotilaallisen maanpuolustuksen ytimessä.”

Marjo Rautvuori

 

Näitä tutkitaan 2016

Vuonna 2016 MATINE rahoittaa 17 hanketta yhteensä 1,1 miljoonalla eurolla. Huoltovarmuus-aspekti liittyy selkeästi neljään tutkimushankkeeseen.

Kriittisen infrastruktuurin kestävyyden arvioimisen metodologia -hankkeessa kehitetään metodologiaa, jolla on mahdollista arvioida ja mitata kriittisen infrastruktuurin kestävyyttä ja mahdollistaa näin siihen liittyvä järjestelmällinen kehittämistoiminta. Hanke luo perustan työkalulle, jota viranomaistaho voi yhdessä kriittisen infrastruktuurin operaattorin kanssa soveltaa yksittäisiin kriittisiin järjestelmiin. Hanke soveltaa ja kehittää kansainvälistä olemassa olevaa tutkimusta suomalaisiin olosuhteisiin.

Kansalaisyhteiskunnan rooli maanpuolustuksessa: Näkökulmana deliberatiiviset kansalaisfoorumit -hankkeen tavoitteena on selvittää keskustelevien kansalaisfoorumeiden soveltuvuutta lisäämään puolustusvoimien ja kansalaisten välistä vuorovaikutusta ja vahvistamaan yhteisöjen sosiaalista resilienssiä. Hankkeessa toteutetaan ja analysoidaan kolmea deliberatiivista toimintamallia. Pilotointi on jatkumoa syksyllä 2014 toteutetulle Pirkka 14-kansalaisraadille.

Kierrätysmateriaalivirtojen käyttöön liittyvien riskien arvioinnin hyödyntäminen maanpuolustuksessa ja poikkeusolosuhteissa -hanke on Hannu Hernesniemen mielestä hyvä osoitus siitä, kuinka MATINE seuraa aikaansa. ”Tutkimus on myös Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen laitoksen tärkeä avaus MATINE-rahoitukseen. Esimerkiksi tulevista käytännön sovellutuksista voisi ottaa elintarvikkeiden pakkaamisen. Kierrätettäessä haitta-ainepitoisuudet muoveissa kasvavat, eikä kierrätysmuoviin saa pakata elintarvikkeita. Mutta poikkeusoloissa muuta mahdollisuutta ei ehkä ole. Jos haitta-aineriski on mitätön verrattuna ruuan pilaantumiseen pakkaamattomana, sääntöjä kannattaa poikkeusoloissa höllentää.”

Kvantiavaimen jakamiseen perustuvan salausmenetelmän sovellukset -hanke on monivuotinen tutkimus, jota MATINE ei ole rahoittanut aiemmin. Tässä Aalto-yliopiston ja VTT:n projektissa on tavoitteena testata ja arvioida QKD-teknologian toiminnallisuutta reaaliympäristössä. Hanke parantaa kyberturvallisuutta ja näin myös huoltovarmuutta.

 
 

 

 

 

Jaa artikkeli