Muovi- ja kumiteollisuus on vaivihkaa arjessa mukana

1.12.2015

Jos elintarvikepakkauksia ei jostain syystä saada valmistettua, normaali elämä käy pian vaikeaksi. Jos autonrenkaita ei ole saatavissa, liikenteen pyörät lakkaavat ennen pitkää pyörimästä. Se heilauttaisi arkielämän nopeasti ojavaihteelle.

Suomessa toimii joukko pienehköjä yrityksiä, joilla on kokoaan suurempi merkitys. Harva niistä näkyy, vaikka monet niiden tuotteista ovat jatkuvasti arjessa läsnä. Ne ovat muovi- ja kumituoteteollisuuden yrityksiä, jotka ovat pääasiassa kotimaisia perheyhtiöitä. Osa niistä on kriittisiä huoltovarmuuden kannalta.

Huoltovarmuuskeskuksen alaisuudessa toimiva muovi- ja kumipooli kerää yhteen kriittisiksi luokiteltuja yrityksiä ja järjestää niille koulutusta. Pooli teettää myös selvityksiä ja tukee jäseniään varmistamaan oman toimintansa häiriötöntä jatkuvuutta.

Miten tukea yhteiskuntaa?

”Olemme poolissa pyrkineet selvittämään, miten muovi- ja kumituoteteollisuus voi tukea muuta yhteiskuntaa. Esimerkiksi terveydenhuoltoa, kuljetuspalveluita, elintarviketeollisuutta, säiliöiden valmistusta ja korjaamista sekä rakennusinfraa. Rakennuksissahan on itse asiassa paljon muovia”, sanoo muovi- ja kumipoolin valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila. Hän toimii myös kemian poolin valmiuspäällikkönä.

Monessa kohti voidaan tarvittaessa tulla toimeen vähemmällä. Pitää vain tietää, mitä ilman ei voida olla.

Ahola-Luttila ottaa esimerkiksi kaapelit. Erilaisten kaapelien valmistuksessa käytetään Suomessa yli 500 eri muovilaatua. Tarvittavat kaapelit saadaan kuitenkin tehtyä neljällä erilaisella muovilaadulla, kunhan yksi niistä on pvc. Jos on oikeasti tarvis ja hyväksytään se, että valmistettavien kaapelien ominaisuudet voivat olla heikompia kuin normivalmistuksessa.

”Muovi- ja kumipoolin yritykset tukevat muuta yhteiskuntaa: elintarviketeollisuutta, liikennettä, rakennusalaa”, kuvaa valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila.

Pakkauksilla on merkitystä

Muovi- ja kumituoteteollisuuden tuotteista Ahola-Luttila pitää huoltovarmuuden kannalta tärkeimpinä elintarvikepakkauksia sekä renkaiden valmistusta.

Elintarvikepakkaukset ovatkin varsinaista hightechiä: vaikkapa leikkelepakkaus voi sisältää 8 - 10 erilaista kalvoa, joilla kaikilla on erilaiset ominaisuudet. Elintarvikeketju tarvitsee myös mm. säkkejä ja suojakalvoja.

Terveydenhuolto taas tarvitsee esimerkiksi letkuja, ruiskuja, suojakäsineitä ja hengityssuojaimia. Kaikkia voidaan tarpeen tullen valmistaa Suomessa. Normaalitilanteessa se ei vain ole taloudellisesti järkevää.

Koko tuotantoketju huomioon

”Muovi- ja kumipoolissa katsotaan yritysten koko tuotantoketjua. Kun tehdään vaikkapa lääkeannostelija, ensin se suunnitellaan. Sitten valmistetaan suunnitelman pohjalta muotti eli työkalu, jonka avulla varsinaista tuotetta vasta voidaan valmistaa.”

”Alan kriittisissä yrityksissä on suunnittelijoita, työkalujen ja tuotteiden valmistajia. Jotkin niistä ovat mikroyrityksiä. Kaikkiaan pooliin kuuluu joitain kymmeniä yrityksiä”, Ahola-Luttila piirtää kuvaa poolista.

Poolitoiminta on yrityksille vapaaehtoista. Ne käyttävät siihen aikaansa kukin tilanteensa mukaan, ja saavat vastineeksi koulutusta, tietoja ja kokemusten vaihtoa.

Varaosia 3D-tulostuksella

Viime keväänä muovi- ja kumipooli järjesti harjoituksen, jossa tutkailtiin 3D-tulostamisen tuomia mahdollisuuksia huoltovarmuudelle.

”Käsittelimme erilaisten laitteiden ja varaosien tulostamista. Esillä oli myös terveydenhuollon tarvikkeiden ja ”korjausosien”, kuten nivelien ja henkitorvien tulostaminen. Tutkailimme myös tulevaisuuden näkymiä. Varaosia erilaisiin tuotteisiin voidaan tulostaa hyvinkin pian.”

”Ehkä suurin etu tulee tuotekehityksessä. Malli prototyypistä voidaan tehdä nopeasti, ja sitä päästään muokkaamaan eteenpäin. Tämä parantaa huoltovarmuutta, sillä paljon muotteja tehdään nyt ulkomailla”, Ahola-Luttila kertoo.

Riitta Gullman

Teksti ja Petri Ahola-Luttilan kuva

 

Mikä muovi- ja kumipooli?

• Muovi- ja kumipooli toimii Huoltovarmuuskeskuksen alla
• Poolin toimisto on Kemianteollisuus ry:n yhteydessä
• Pooliin kuuluu joitain kymmeniä huoltovarmuuden kannalta tärkeitä yrityksiä
• Yritykset suunnittelevat muovi- ja kumiteollisuuden tuotteita, valmistavat muotteja ja itse tuotteita
• Kriittisiä tuotteita mm. elintarvikepakkaukset, suojakalvot, auton renkaat

 

Tiekartta auttaa tunnistamaan kyberhaavoittuvuuksia

Muovi- ja kumipoolissa on parhaillaan menossa kyberturvallisuusselvitys. Poolin jäsenet ovat pieniä yrityksiä, joilla ei välttämättä ole omaa it-henkilöstöä. Kyberuhkien tunnistaminen voi olla niille hankalaa. Usein niiden tuotantolaitteet ovat kuitenkin verkottuneet, ja yritykset ovat liittyneet moniin ulkopuolisiin tietojärjestelmiin.

”Muovialan yrityksen asiakas saattaa olla vähittäiskaupan keskusliike, jonka tilausjärjestelmään yritys on yhteydessä”, poolin valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila havainnollistaa.

Kriittiset kohdat esiin

Muovi- ja kumipooli on tilannut Metropolia ammattikorkeakoululta alan yritysten kyberuhkia kartoittavan selvityksen. Useissa insinööritöissä on perattu läpi viisi muovi- tai kumituoteyritystä ja niiden järjestelmärakenteet. Niistä on etsitty kriittisiä kohtia.

Näiden töiden pohjalta ryhmä Metropolian opettajia on laatimassa eräänlaista tiekarttaa yritysten käyttöön. Se sisältää kuvauksia alan yritysten erilaisista järjestelmärakenteista ja osoittaa kohtia, jotka voivat olla haavoittuvia.

Loppuvuodesta valmista

Tiekartta opastaa myös, minkä tyyppisten yritysten puoleen voi kääntyä, jos ne tarvitsevat apua haavoittuvuuksien ratkaisemiseksi.
”Se on kuin ohjekirja: jos on tällainen ohjelmisto, mitä kannattaa ottaa huomioon ja mitä voidaan tehdä.”

Tiekartan pitäisi olla valmis tämän vuoden aikana. Se annetaan korvauksetta poolin yritysten käyttöön.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli