Kemia mahdollistaa muiden toimintaa

12.11.2015

Kaasut eivät ehkä tule ensimmäiseksi mieleen, kun mietitään yhteiskunnan toiminnan kannalta elintärkeitä asioita. Mutta kaasuista on paljon kiinni. Esimerkiksi leikkaukset, puhdas juomavesi ja monien elintarvikkeiden säilyminen.

Huoltovarmuusorganisaation kemian pooli pohtii, mitkä ovat kemianteollisuuden yritysten toiminnan kannalta toimitusketjujen kriittisiä pisteitä. Milloin tuotannon loppuminen saattaa aiheuttaa ongelmia? Mitkä kemianteollisuuden materiaaleista ovat sellaisia, joita ilman yhteiskunta ei kauan pysty toimimaan? Miten niiden saantia voidaan varmistaa?

”Erikoistunut yhteiskunta on haavoittuva”, huomauttaa kemianpoolin valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila.

Kemia taustalla melkein kaikessa

Ja miksi pohtia kemianteollisuuden materiaalien saantia? Siksi, että se on taustatoimija, jonka tuotteet ovat välttämättömiä muille toimialoille. Huoltovarmuuden näkökulmasta se on yksi kriittisistä teollisuustuotannon aloista. Nyky-yhteiskunnan arki ei vain toimi ilman kemian tuotteita.

Esimerkiksi puhdas vesi, jätevesien käsittely, polttoaineet ja lääkkeet ovat kemiaa. Käyttämämme ajoneuvot, kodinkoneet, muovit, maalit ja pesuaineet sisältävät erilaisia kemian tuotteita. Entä terveydenhuolto tai elintarvikkeiden valmistus - ne vasta ovatkin kemiaa täynnä.

Kaasut, hapot, peruskemikaalit

Huoltovarmuuden kannalta tärkeimpiä kemianteollisuuden tuotteita ovat mm. kaasut, desinfiointiaineet, erilaiset peruskemikaalit ja eräät hapot. Sekä tietysti öljy ja lääkkeet.

”Esimerkiksi eri kaasut ovat yhteiskunnan palvelujen toiminnan kannalta erittäin tärkeitä. Leikkaukset loppuvat sairaaloissa jo muutamassa päivässä ilman lääkinnällisiä kaasuja. Ne ja teollisuuskaasut, kuten happi, typpi, hiilidioksidi ja suojakaasut ovat äärimmäisen tärkeitä sekä terveydenhuollossa että elintarvike- ja energiateollisuudessa. Eikä sitä oikein tajuta”, listaa kemian poolin sekä muovi- ja kumipoolin (linkitä muovi- ja kumipoolijuttuun) valmiuspäällikkö Petri Ahola-Luttila.

Millä kemikaaleilla tullaan toimeen?

Kemian pooli pitää yllä tietokantaa ns. materiaalisesta saatavuudesta. Siinä käydään läpi kaikilta yhteiskunnan toiminnan kannalta tärkeiltä toimialoilta, mitä kemianteollisuuden tuotteita ne viime kädessä tarvitsevat pystyäkseen toimimaan. Mitä aineita on pakko saada ja paljonko?

Esimerkiksi vedenpuhdistuksessa käytetään normaalioloissa 20-25 kemikaalia. Tietokanta-analyysillä arvioidaan, millä tultaisiin toimeen, jos kaikkea normaalisti käytettävää ei syystä tai toisesta saada.

Seurannassa on nyt noin 700 eri kemikaalia. Tietokanta päivitetään ensi vuoden aikana. Silloin kemikaalien lukumäärät ja niiden käyttömäärät voivat muuttua.

Harjoituksia onnettomuuksien varalta

Poolin toimintaan kuuluvat myös harjoitukset. Pooli järjestää vuosittain yksi-kaksi harjoitusta tai osallistuu viranomaisten järjestämiin harjoituksiin.
”Viime keväänä osallistuimme Harjavallan suurteollisuuspuistossa järjestettyyn harjoitukseen. Simulaatioharjoituksessa pelattiin, miten alueen yritykset toimivat kemikaalionnettomuudessa. Miten ne reagoivat ja miten voidaan suojautua”, Ahola-Luttila kertoo.

Kyberuhkat pinnalla

Tänä syksynä kemian poolin harjoituksen aiheena olivat kyberuhkat. Kemianteollisuuden ja yleisemminkin prosessiteollisuuden valmiusharjoituksessa kyse oli tietoverkkoihin liittyvistä uhkista. Harjoituksessa arvioitiin, miten prosessit toimisivat, jos automaatio-ohjelmiin ja muihin ohjausjärjestelmiin kohdistuisi hyökkäys.

Kyberuhkat ovat nyt muutenkin pinnalla.

”Olemme perustaneet Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa yritysten yhteisen työryhmän. Yritykset voivat siinä käydä luottamuksellisesti ja puolueettomalla maaperällä läpi asioita, jakaa kokemuksia sekä pyytää apua ja neuvoja.”

Kokonaisuudet esiin

Petri Ahola-Luttila peräänkuuluttaa vielä nykyistä enemmän kokonaisuuksien katsomista. Pitkälle erikoistunut yhteiskunta on väkisin verkottunut. Verkostoissa jokainen osa on riippuvainen toisesta.

”Erikoistunut yhteiskunta on myös haavoittuva. Kaasu on hyvä esimerkki: jos niitä ei saada, toiminta loppuu nopeasti. Jälkivaikutukset menevät pitkälle.”

Riitta Gullman

Teksti ja Petri Ahola-Luttilan kuva

 

Mikä pooli?

Kemian pooliin kuuluu joitain kymmeniä huoltovarmuuden kannalta kriittisiksi luokiteltuja yrityksiä. Ne ovat pääosin suuria yrityksiä, enimmäkseen vahvaa vientiteollisuutta.

Kemian pooli mm. kouluttaa jäseniään ja järjestää valmiusharjoituksia. Se teettää selvityksiä kemianteollisuuden toiminnan kannalta kriittisistä pisteistä toimitusketjuissa.

Poolin alaisuuteen kuuluvat
• lääkkeiden valmistus
• öljytuotteet ja niiden valmistus
• kaasujen valmistus
• peruskemianteollisuus
• peruskemikaalien valmistus
• painovärien ja maalien valmistus
• teknokemia

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli