Terveydenhuollon valmiussuunnittelu tarvitsee uusia välineitä

7.2.2014
Riku Juhola

Terveydenhuollon valmiussuunnittelua edistäisi oikein mitoitettu, valtakunnallisesti yhdenmukainen sovellus, joka voidaan sijoittaa Huoltovarmuuskeskuksen ylläpitämään HUOVI-portaaliin. Sen käyttöönotto ja kehittäminen selkeyttäisi terveydenhuollon jatkuvuus- ja valmiussuunnittelua sekä vahvistaisi varautumista niin paikallisella, alueellisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Sovellusta käyttäisivät terveyskeskukset, aluesairaalat, keskussairaalat ja erityisvastuualueiden yliopistosairaalat.

Eri toimijoiden valmiussuunnitelmien kanssa yhteismitalliset suunnitelmat säästäisivät merkittävästi työtä ja tehostaisivat toiminnan vaikuttavuutta. Sen avulla olisi mahdollista saavuttaa välittömiä ja välillisiä kustannussäästöjä. Se sopisi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamishanketta, jonka tavoitteena on hallinnon ja toiminnan tehostaminen sekä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sujuvan yhteistyön kehittäminen. Tiedot olisi hyvä taltioida siten, että niitä voidaan tarkastella toimintakohtaisesti; diagnostiikka/laboratoriotoimi, kuvantaminen, leikkaustoiminta ja tehohoito sekä tukitoimintakohtaisesti; lääke-, veri-, kaasu-, hoitotarvike-, lääkintälaite-, tekstiili- ja ruokahuolto sekä sairaalan LVI-tekniikka ja ICT. Formaatti voitaisiin ottaa käyttöön myös keskeisissä arvoketjuihin kuuluvissa terveydenhuollon hyödykkeitä ja palveluja toimittavissa yrityksissä.

Toimintamallin perustan ovat luoneet Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä Kuopiossa turvallisuuspäällikkö Hannu Hoffren ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Oulussa turvallisuuspäällikkö Jorma Korhonen.  Tämä ”ERVA-selaimeksi” kutsuttu hanke on otettu käyttöön myös Pirkanmaan terveydenhuollon erityisvastuualueella.

Materiaaliselle varautumiselle tulisi osoittaa selkeät vähimmäisvaatimukset ja tavoitteet

Hoidon ja huoltovarmuuden kannalta terveydenhuollon hyödykkeet tulisi määrittää ja ryhmittää niiden keskeisyyden, kriittisyyden, strategisuuden, kriisispesifisyyden, häiriöherkkyyden ja häiriön vaikuttavuuden, saatavuuden kriteerien, yleisten tai terveydenhuollolle erityisten uhkien todennäköisyyden sekä korvattavuuden ja käytettävissä olevien varautumiskeinojen mukaisesti luokitukseen; ehdottomasti turvattava, tärkeä turvata tai hyvä turvata.

Portaalia tulisi kehittää käyttäjän ja terveydenhuollon toimintayksikköjen näkökulmasta ja tarpeista, tavoitteena saavuttaa kaikkia toimijoita tukevaa synergiaa. Portaaliin on mahdollista kytkeä esimerkiksi harvinaisten lääkkeiden tai terveydenhuollon laitteiden harvoin tarvittavien ja arvokkaiden varaosien varastopankki sekä esimerkiksi eri ongelmatilojen asiantuntijarekisterit. Portaalin tiedostot voidaan rajata eri käyttöoikeuksin, ja se voisi toimia kriisitilanteessa myös luotettavan ammattitiedon ja viranomaisohjeiden viestintäkanavana.

HVK esitteli HUOVI-portaalia Lääkäripäivien näyttelyssä 2014

Kunnallisen terveydenhuollon tulee valmiussuunnitelmin ja etukäteisvalmisteluin varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Huoltovarmuuskeskuksen osastolla käynyt lääkärikunta tunsi jatkuvuussuunnittelua ja varautumista kuitenkin varsin rajoitetusti. Useimmat osastolla vierailleet pitivät saamaansa huoltovarmuustietoutta itselleen uutena, mielenkiintoisena ja hyödyllisenä. Kävijätutkimuksen mukaan tärkein messukäynnin peruste oli uusiin tuotteisiin ja palveluihin tutustuminen ja ammattitaidon kehittäminen. Näytteilleasettajista tärkeimpinä pidettiin reseptilääkkeiden ja viranomaisten osastoja. Yli 90 % kävijöistä ilmoitti tulevansa seuraavan näyttelyyn todennäköisesti tai varmasti.

 
 

 

Jaa artikkeli