KOVA on kotien omatoimisen varautumisen toimikunta

12.5.2014

Huoltovarmuuskeskus sekä maa- ja metsätalousministeriö kutsuivat keväällä 2011 koolle ruokahuollon ja omatoimisen varautumisen kanssa työskenteleviä järjestöjä. Keväällä 2012 Huoltovarmuusorganisaation yhteydessä toimivan elintarvikehuoltosektorin päätöksellä perustettiin verkostona toimiva Kotitalouksien omatoimisen varautumisen järjestötoimikunta (Kova).

Toimikuntatyön tavoitteena on toimintaohjeen mukaisesti ”turvata ja kehittää järjestöyhteistyön kautta laajasti kotitalouksien toimintakykyä häiriötilanteissa vahvistamalla valmiuksia omatoimisuuteen ja -varaisuuteen”.

Järjestöjen rooli kotitalouksien omatoimisen varautumisen, erityisesti ruokahuollon, tukemisessa on tunnistettu merkittäväksi menneinä vuosikymmeninä ja erityisesti kriisiaikoina. Järjestötoimikunnan suunnittelutyössä kerättyjen pohjatietojen mukaan järjestöt näkivät keskeisiksi vahvuuksikseen seuraavat asiat:

 • turvallisuusviestintä
 • kansalaisten neuvontapalvelut
 • saavutettavat vapaaehtoisten verkostot
 • saavutettavat elintarvikealan ammattilaisverkostot
 • perinteisen kotitalousosaamisen ylläpito ja edistäminen
 • lähiruuan tuotanto- ja jakelukyky
 • huoltovarmuustoiminnan ja varautumisteemojen arviointi

Toimikuntatyön myötä on oletettavaa, että toiminta näillä aloilla vahvistuu ja mahdollisesti myös uusia toimintamuotoja syntyy. Verkoston koordinaatiojärjestönä toimii Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK). Vuoden 2014 alkaessa mukana on 15 tahoa. Mukana olevat yhdistykset ja organisaatiot edistävät yhteiskunnan huoltovarmuutta ja varautumista, luonnontuotteiden, riistan ja kalan talteenottoa ja käyttöä, kotiviljelyä, puutarhanhoitoa, ympäristönhoitoa sekä kotitaloutta ja ruokakulttuuria.

Lisäksi jäsenjärjestöillä on kiinnostusta esim. pienenergian hyödyntämiseen ja muuhun kotitalouksien omatoimisuutta ja -varaisuutta parantavaan toimintaan. Verkosto muodostuu pääasiassa kolmannen sektorin toimijoista, eikä siinä lähtökohtaisesti ole mukana varsinaisia ammattituottajia tai huoltovarmuuskriittisiä organisaatioita.

Kova-toimikunnan jäsenet

 • Arktiset aromit
 • Huoltovarmuuskeskus
 • Hyötykasviyhdistys
 • Kalatalouden Keskusliitto
 • Kotitalousopettajien liitto
 • Maa- ja kotitalousnaisten Keskus
 • Maa- ja metsätalousministeriö
 • Maaseutuvirasto
 • Marthaförbundet
 • Marttaliitto
 • Mehiläishoitajain Liitto
 • Paliskuntain yhdistys
 • Suomen Metsästäjäliitto
 • Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö
 • Svenska Trädgårdsförbundet
 

Mia Kunnaskari

SPEK

 

 


Teksti

Mia Kunnaskari SPEK
 
 

 

Jaa artikkeli