Sähkömarkkinat valvontaan

29.4.2014

Aihepiirit

Energiahuolto

Uusittu sähkömarkkinalaki asettaa Huoltovarmuuskeskukselle uuden valvontatehtävän

Vuoden 2010 ja 2011 myrskyjen ja niitä seuranneiden sähkökatkojen seurauksena syntyi tarve sähkömarkkinalain uudistamiselle. Huolellisen valmistelutyön seurauksena laki tuli voimaan syyskuussa 2013. Tavoitteena on sähkönjakelun varmuuden ja palvelutason nostaminen suurhäiriötilanteissa. Pontimena lain uusimiselle ovat olleet myrskyjen aiheuttamat suurtuhot viime vuosina, jolloin sähköt ovat olleet talouksilta pitkään poikki. Uuden lain mukaan sähkön jakeluverkko on suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä niin, että jakeluverkon rikkouduttua esimerkiksi myrskyn takia, se ei aiheuta kohtuuttomia katkoksia.

”Kun sähkömarkkinalakia ja sen soveltamista mietittiin, tuli esille, että jo pitkään toiminut voimatalouspooli oli kehittänyt jo keskuudessaan tavan toimia ja sitä voidaan hyödyntää varautumisen suunnittelussa”, energiahuolto-osaston johtaja Risto Leukkunen huomauttaa.Petri Nieminen”Asemakaava-alueella sähköt eivät saa olla poikki kuutta tuntia enempää, eikä muualla kuin asemakaava-alueella yli 36 tuntia. Tähän tähdätään nimenomaan varautumissuunnittelun kehittämisohjelmalla”, voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen (kuvassa) Huoltovarmuuskeskuksesta sanoo.

Laki määrää siis Huoltovarmuuskeskuksen valvomaan jakeluyhtiöiden varautumissuunnittelua. Vaikka sähköyhtiöt ovat jo vapaaehtoisesti yhdessä pohtineet varautumista ja toimintaan on muodostunut käytännössä pysyvä kulttuuri, lakiuudistus lisäsi asiaan määrämuotoisuutta ja säännöllisyyttä.

Energiavirasto puolestaan valvoo, että jakeluverkkoyhtiöt täyttävät sähkömarkkinalain muita  vaatimuksia portaittain 15 vuoden kuluessa.

Sähköverkonhaltijoiden täytyy myös antaa tietoa asiakkailleen sähköverkon häiriöiden kestosta ja sähköjen palautumisesta. Suomessa on 94 jakeluverkkoyhtiötä ja suurjännitteisen jakeluverkon haltijaa sekä kantaverkkoyhtiö Fingrid. 

Perinteisestä parempaa

Lakiuudistus lisää varautumisen määrämuotoisuutta ja säännöllisyyttä.

 

Ensimmäisellä kerralla varautumissuunnittelussa nousevat esiin keskeiset riskit ja uhkat, jotka voivat olla erityyppisiä eri puolilla Suomea. Seuraavissa varautumissuunnitelmissa näkökulmat saattavat muuttua. Ahvenanmaa ei kuulu tämän lain piiriin.

 

Lisätietoja

Huoltovarmuuskeskus, energiahuolto-osasto, sähkömarkkinalain varautumissuunnittelun valvonta

Risto Leukkunen
Johtaja
029 505 1022
risto.leukkunen (at) nesa.fi

Petri Nieminen
Voimajärjestelmäasiamies
029 505 1060
petri.nieminen (at) nesa.fi

 

 

Helinä Hiilikorpi

 

 

 

 
 

 

Jaa artikkeli