Energiaa

Energia-ala kiinnostaa

18.5.2016

Aihepiirit

Energiahuolto

Risto Leukkunen

 

 

 

 

Risto Leukkunen

Energiahuolto-osaston johtaja

 

 

Energia-ala kiinnostaa

Energia-ala on mielenkiintoinen, haastava ja aina ajankohtainen keskustelujen aihe. Lähes jokaisella alan toimijalla, niin poliitikolla kuin kansalaisellakin, on näkemys siitä, mitä asioita ja tuotantotapoja tulisi käsitellä edistämistoimenpiteistä puhumattakaan. Kannanottajan taustasta riippuen näkökannat saattavat olla hyvinkin erilaisia.

Viime aikoina energian strateginen merkitys on tullut korostetusti esille eri maiden yhteiskunta- ja ulkopolitiikan linjauksissa. Mediaa seuraamalla voi saada lähes päivittäin uutta tietoa energia-alueelta.

Nykyisin EU-maiden energia-asioiden hoidossa esille tulevat sekä maiden omien kansallisten tavoitteiden että yhteisten asioiden hoidon yhteensovittamisen hankaluudet. Energiakeskustelu näyttää vellovan ympäristö – ja ilmastoteeman, kilpailukyvyn ja huoltovarmuuden osa-alueiden pohjustamassa viitekehyksessä.

Kansallisen energiansaannin yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi näyttää muodostuneen sähkötehon riittävyys kysynnän ollessa korkea. Tyypillisesti tämä korostuu kylmänä talvipäivänä, mutta laitos- ja tuontiyhteyksien ongelmien aikana tehokysymys voi nousta ongelmaksi myös muina aikoina. Ongelman taustalla ovat pohjoismaisen sähkötukkumarkkinan toiminnot ja tuet uusiutuvalle – mutta vaikeasti ennustettavalle – energialle. Energiaa kyllä saadaan, mutta tehon varmentaminen hankaloituu.

Markkinataloudessa yleensä kannattamaton tuotanto suljetaan ja uutta, parempaa teknologiaa otetaan käyttöön. Energia-alalla uudet, osin varsin voimakkaasti tuetut ja rahoitetut tuotantomuodot sotkevat hinnanmuodostusta ja estävät tuotantotapojen uusiutumisen ja päivityksen.

Miten asiassa voitaisiin siis järkevästi edetä? Ensisijaisesti tarvitaan pitkäjänteistä ennakoivaa suunnitteluprosessia. Ilmastonmuutos ja ympäristöasiat huomioon ottava näkökulma on tullut jäädäkseen. Lisäksi eri maiden tulee ottaa yhteisesti sovitut asiat riittävän voimakkaasti huomioon omissa kansallisissa toimissaan. Energia-alalla kansainvälisyys on realiteetti ja sen vauhti tulee yhä vain kiihtymään. Valvonta, regulaatio, tai millä nimellä sitä halutaankaan kutsua, tulee vain lisääntymään. Kansainvälisyys tulee nähdä mahdollisuutena, mutta sen liian hätiköity toteutus voi tulla kalliiksi ja ohjata kulutus- ja tuotantomuotoja kannattamattomaan suuntaan sekä suosia kansallisia ja jopa itsekkäitä näkökantoja.

Suomen kannalta mielenkiintoisia energiapuolen kansainvälisiä trendejä tällä hetkellä ovat mm. EU:n uudet lainsäädäntö- ja asetushankkeet sähkö- ja kaasusektorilla, energiaunionin eteneminen sekä öljyvarastodirektiivin uudistus. Varsinkin EU:n vastikään esittämässä kaasuntoimitusvarmuusasetuksen muutosesityksessä on muutamia vaikeasti toteutettavia kohtia, joista esimerkkinä voi mainita solidaarisuuslausekkeen ja suojattuihin asiakkaisiin liittyvät kohdat.

Energiatehokkuuden kasvattamista ja huomioon ottamista tulee edistää. Kotimaisella energiantuotannolla on useimmiten positiivinen vaikutus huoltovarmuuteen, unohtamatta sitä tosiasiaa, että huoltovarmuus ei ole sama asia kuin omavaraisuus.

 

 
 

 

Jaa artikkeli