Energiatehokkuus parantaa huoltovarmuutta

1.12.2014
Petri Nieminen

Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa.

Energia-alalla huoltovarmuuden edistämistyössä tärkeimpiä asioita ovat fossiilisten tuontipolttoaineiden varmuusvarastointi sekä energian tuotanto- ja siirtoyhtiöiden kannustaminen varautumissuunnitteluun normaaliolojen poikkeustilanteiden varalle ja vastaavasti poikkeusolojen valmiussuunnitteluun. Varmuusvarastoinnilla tarkoitetaan valtion varmuusvarastoja, joita Huoltovarmuuskeskus ylläpitää, sekä yritysten velvoitevarastoja, joita Huoltovarmuuskeskus valvoo.

Sähkömarkkinalaki velvoittaa sähköverkonhaltijat varautumissuunnitteluun, ja Huoltovarmuuskeskuksen tätä valvomaan. Muiden yritysten varautumissuunnittelua suositellaan vahvasti.

Merkittävä asia Suomen sähköhuollossa on tänä päivänä sähköntuotantoreservien pieneneminen. Pohjoismaisen sähköpörssin puhtaasti energian hintaan perustuva markkinamekanismi ei ole pystynyt ylläpitämään riittäviä tuotantoreservejä huippukulutushetkien varalle, vaan erityisesti lauhdetuotantoa on ajettu alas kannattamattomana. Samanaikaisesti viiveet perustuotantolaitosten, ydinvoiman, rakentamisessa ja luvituksessa eivät ainakaan ole helpottaneet tilannetta. Parhaillaan harkitaan, millä toimenpiteillä saadaan reserviä ylläpidettyä.

Energiatehokkuus astuu kuvaan tässä kohtaa tarinaa. Kuten tiedetään, muiden muassa energiatehokkuussopimusten myötävaikutuksella saavutetut säästöt sähkönkulutuksessa ovat korvaamassa uuden kapasiteetin rakentamista. Vastaavasti säästetty, käyttämättä jätetty sähköenergia on turvaamassa oman sähköntuotantomme vajausta niinä huippukulutushetkinä, jolloin kaikki muut konstit ovat jo käytössä. Siten energiatehokkuustyökin parantaa omavaraisuuttamme ja siten huoltovarmuuttamme.

Summa summarum; molemmissa toiminnoissa energiatehokkuudessa ja huoltovarmuudessa voidaan ylpeydellä sanoa oltavan ”isänmaan asialla”!

– Kirjoitus on julkaistu myös Motivan m+ -lehdessä 3/2014

 
 

 

Jaa artikkeli