VALVE2014 harjoitti yhteistoimintaa

12.11.2014

Sähköyhtiöiden ja viranomaisten yhteinen häiriöharjoitus VALVE 2014 pimensi syyskuun lopussa Rovaniemen aluetta.

HVK:n toimitusjohtaja Ilkka Kananen, Fingrid Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Ruusunen ja HVK:n voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen Petäjäskosken sähköasemalla.
(Kuva: Erja Saraste)

Harjoituksessa testattiin kuvitteellista tilannetta, jossa sähkönjakelu on katkennut koko maasta ja miten se palautetaan Pohjois-Suomen vesivoiman avulla. Käytännössä sähköt katkaistiin Rovaniemeltä ja sen ympäristöstä sairaaloita ja vastaavia kohteita lukuun ottamatta, minkä jälkeen sähköyhtiöt palauttivat sähköt ohjeistuksensa mukaisesti. Yhteistoiminnan ja ohjeistuksen ohella testattiin toimijoiden keskinäistä johtamisjärjestelyä ja viestintää, sähkönsiirtoverkon kokoamisessa tarvittavien kytkentöjen tekoa sekä voimalaitosten roolia verkon kokoamisessa.

Yhteiskunnan perushyödyke

Harjoitusta organisoineen Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Ilkka Kananen muistuttaa, että sähköhuolto on yhteiskunnan toimivuudelle niin fundamentaalinen asia, että sen palauttamista oli syytä testata ihan oikeasti käytännössä. Iltayhdeksän jälkeen alkanut sähkökatkos venyi teknisten ongelmien takia ja harjoitus jouduttiin aikataulusyistä lopulta keskeyttämään reilua tuntia myöhemmin. Siitä huolimatta Kananen pitää sitä silti erittäin onnistuneena. ”Saimme paljon tietoa ja löysimme tärkeitä kehittämistarpeita siitä, miten sähköt palautetaan koko maahan pohjoisen vesivoiman varassa. Harjoitus oli ensimmäistä kertaa luonteeltaan valtakunnallinen ja kokonaisvaltainen.”

Kantaverkon solmukohdassa

Kemijoki Oy:n Petäjäskosken vesivoimalaitos Kemijoessa valmistui vuonna 1957. Vuosittain keskimäärin 638 GWh sähköä tuottava laitos on teholtaan Suomen suurin vesivoimalaitos.
(Kuva: Jussi Aukia)
Rovaniemen alue valikoitui harjoituspaikaksi Kemijoen vesivoiman ja Ruotsin rajan läheisyyden takia. Ruotsista tuleva 400KV:n siirtolinja liittyy Suomen kantaverkkoon harjoitukseen osallistuneen Petäjäskosken voimalaitoksen alueella. ”Ruotsista saatava voimavirta toimii meille varmistuksena samoin kuin me tarvittaessa heille. Ja vesivoiman käyttö sähköjen palauttamisessa olisi se tapa, jolla sähköt palautettaisiin koko maahan, mikäli Ruotsista ei jostain syystä saataisi apua.”


Kananen muistuttaa, että tukeutuminen ulkomailta saatavaan sähköön häiriötilanteissa on eri asia kuin Suomen sähköhuoltoa vaivaava riippuvuus ulkomaisesta sähköstä. ”Nyt testattiin häiriönhallintaa tilanteessa, jossa kaikki pysähtyy eikä ulkomailtakaan saada apua. Samaan aikaan testataan tehtyjä suunnitelmia, ohjeita ja varajärjestelmiä, ja parannetaan toimijoiden ja viranomaisten keskinäistä yhteistyötä”, Kananen kuvaa.

”Yhteistoiminnan lisääminen on yleisempänäkin kansallisena tavoitteena. Erilaisten elintärkeiden järjestelmien ylläpito on edelleenkin liian siiloutunutta eikä naapurien toiminnasta saada riittävästi tietoa. Erityisesti tämä koskee muun muassa sähkö- ja teleyrityksiä, jotka ovat tiukasti toisistaan riippuvaisia.”

Katso video

Mitä harjoitus opetti?

Lue tiedote harjoituksesta

 

kun Rovaniemi pimeni ja valot palautuivat asteittain 24.9.2014 VALVE-harjoituksessa. Harjoituksessa Rovaniemeltä katkaistiin sähköt vajaan tunnin ajaksi:

 

 

 

Jussi-Pekka Aukia

 

Artikkeli on julkaistu myös Erillisverkkojen Erve Uutisissa

 

 

Teksti ja video

Jussi Aukia

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli