NordBER-työpajat harjoituksia tositilanteita varten

11.11.2014

Tärkeä osa Pohjoismaisen valmiusfoorumin NordBERin työtä ovat skenaarioharjoitukset. Ne ovat työpajoja, yhteiskunnan haavoittuvuus on esillä. Niissä harjoitellaan käytännön toimintaa ongelmatilanteissa.

Työpajoissa on kyse varautumisesta poikkeustilanteisiin. Kyse on samalla yleisestä turvallisuudesta, joten Huoltovarmuuskeskuksen energiahuolto-osaston johtaja Risto Leukkunen ja voimajärjestelmäasiamies Petri Nieminen väistävät tarkemmat kysymykset työpajojen harjoituksista ja niiden taustalla olevista skenaarioista. Hieman kuvausta kuitenkin heruu.

Tuorein työpaja pidettiin Helsingissä lokakuun alussa. Puolentoista päivän aikana käsiteltiin ”laajempaa tietojärjestelmiin ja tietoliikenteeseen liittyvää häiriötilannetta”, kuten Petri Nieminen muotoilee.

”Pohdimme pienryhmissä, miten kyseinen ict-puolen häiriötilanne vaikuttaisi sähköhuollon eri alueisiin ja miten se ratkaistaisiin. Asiantuntijat eri maista tutkailevat tilanteita yhdessä, mutta samalla eri näkökulmista. Näin syntyy hyvää ristipölytystä.”

Ruotsin ja Norjan vesivarastot paljon vartijoina

Risto Leukkunen

”Sekä kantaverkkoyhtiöt että viranomaiset pohtivat entä jos -tilanteita. Työpajoissa harjoitellaan, mitä kussakin tilanteessa pitäisi tehdä.”

 

Toinen lokakuussa järjestetty työpaja käsitteli mahdollista energiapulatilannetta. Pohjaskenaariossa eletään vähäsateista vuotta, joka verottaa Ruotsin ja Norjan vesialtaita. Ne ovat elintärkeitä maiden sähköhuollolle, ja niiden tilanne heijastuu muihin Pohjoismaihin. Tämä johtuu siitä, että Ruotsi ja Norja ovat suurimmat maat pohjoismaisen sähköpörssin alueella. Niissä tapahtuvat häiriöt näkyvät myös Suomessa ja Tanskassa.

”Jos eletään kuivaa vuotta, ja eri maissa tapahtuu erilaisia asioita, miten tilanne etenee? Jos jokin rajayhteys vikaantuu, ja jotkin voimalat joudutaan ajamaan alas? Miten se vaikuttaa sähköverkkoon? Mitä kukin taho tekee”, Risto Leukkunen kuvaa työpajaa.

Pohdinnassa entä jos..

Lue lisää NORDBERin toiminnasta

NordBER: Uhkakuvat esiin ja suunnitelmat selviksi

 

”Jos Ruotsin ja Norjan vesialtaita joudutaan käyttämään ennen aikojaan, seuraa energiapula. Se on vakava asia. Sekä kantaverkkoyhtiöt että viranomaiset pohtivat siksi entä jos -tilanteita”, Leukkunen jatkaa.

”Työpajoissa harjoitellaan operatiivisesti, mitä missäkin tilanteessa pitäisi tehdä.”

 

Riitta Gullman

 

  
 

 

Jaa artikkeli