Toimialat ylittävää yhteistyötä pahan päivän varalle

22.2.2016

Ankara syysmyrsky on iskeytynyt maamme etelärannikolle. Puuskissa tuulennopeus ylittää 30 metriä sekunnissa. Lämpötila laskee pakkasen puolelle. Pitkään jatkuneet lounaistuulet ovat nostaneet meriveden korkeuden vaarallisen korkealla, paikoin jopa yli 200 cm:iin. Vesi on tulvinut asuntojen kellareihin ja aiheuttanut sortumia tiestössä. Tuuli kaataa puita ja irrottaa kattopeltejä. Meriveden nousun takia Loviisan voimala on pysäytetty. Toimintahäiriöitä on sähkön- ja lämmönjakelussa, vedenjakelussa sekä puhelinverkossa. Säätilanne on erittäin vaarallinen. Ihmisiä kehotetaan siirtymään sisätiloihin. Viranomaiset katsovat huolestuneina LUOVA-järjestelmän punaisia hälytyksiä. 

Onneksi tuo kaikki on vain kuvausta harjoitustehtävästä. Tilanne on kuitenkin täysin mahdollinen. Harjoituksen pohjaksi se on otettu, sillä nyt testataan monialaisesti eri yritysten ja viranomaisten tilanteenhallintaa ja toimintavalmiutta.

Huoltovarmuusorganisaation rakennuspoolin Uudenmaan aluetoimikunta ja aluepoolin Etelä-Suomen ALVAR-toimikunta järjestivät yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen kanssa mittavan varautumisharjoituksen loppuvuodesta.

Tarkoituksena oli testata osallistujien kykyä reagoida kuvatunlaiseen tilanteeseen, kartoittaa heidän valmiuksiaan toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa ja arvioida kriisiviestintävalmiuksia. Yhteisissä työpajoissa tutustuttiin yhteistyökumppaneihin ja opittiin tuntemaan heidän toimintatapojaan.

Osallistujat edustivat alueviranomaisia, pelastusviranomaisia, poliisia, sähköyrityksiä, teleyrityksiä sekä rakennusalan yrityksiä.

Kaiken takana on sähkö

Yksi osallistujista oli Helen Sähköverkko Oy:n (HSV) turvallisuuspäällikkö Timo Uola. HSV vastaa siitä, että pääkaupunkiseudun asukkaat saavat häiriöttömästi sähköä ajankohdasta ja tilanteesta riippumatta. Yhtiössä tunnetaan vastuu hyvin. Jatkuvuudenhallinnalla on pitkä jatkumo talossa.

Suunnitelmat on tehty ja toimintaa häiriötilanteessa trimmattu.

”Isot häiriöt sähkönjakelussa voivat lamauttaa yhteiskunnan toiminnan pahastikin, joten jakeluhäiriöiden vähentämiseen sekä kaikesta huolimatta tapahtuvien vikojen paikantamisen ja sähköjen palauttamisen nopeuteen panostetaan paljon.”

Velvoitteita ja tiedostettua vastuuta

”Kaikkea ei voi ennakoida, mutta suunnittelu ja harjoittelu antavat kyvyn tietojen soveltamiseen”, toteaa turvallisuuspäällikkö Timo Uola.

Sähköverkkoyhtiöillä on lakisääteinen velvollisuus huolehtia varautumissuunnittelustaan. Uola kertoo, että HSV osallistuu säännöllisesti voimatalouspoolin toimintaan. Omalla porukalla harjoitellaan häiriötilanteiden hallintaa sekä häiriöviestintään liittyviä asioita. Talon sisällä osaamista pyritään levittämään mm. lähettämällä eri henkilöitä poolin harjoituksiin ja koulutustilaisuuksiin.

”Verkostoituminen ja varautumiseen liittyvä yhteistyö eri toimijoiden kanssa on hyvin tärkeää. Sähköverkkoyhtiöiden välinen yhteistyö on aktiivista ja varautumisasioissa teemme yhteistyötä myös isompien asiakkaiden ja turvallisuusviranomaisten kanssa”.

Timo Uola toteaa, että he ovat itse aktiivisesti yhteyksissä yrityksiin, jotka tietävät tärkeiksi palveluntuottajiksi ja joiden toimintaa eivät sähkökatkot saa vaarantaa. Yhteinen sävel ja ymmärrys löytyy yleensä hyvin.

Harjoitukset tuovat laaja-alaisempaa tietoa

Poolitoimintaan ja harjoituksiin osallistuminen tuo kuitenkin lisäarvoa. ”Ongelmatilanteessa toimimista helpottaa kun tuntee toisten osapuolten tärkeät henkilöt ja toimintatavat. Toimialasta riippumatta varautumisharjoituksissa tulee lähes aina esille toimintojen riippuvuus sähköstä ja tietoverkoista. Näin myös omaa asiaansa saa vietyä eteenpäin. Siksi eri toimialojen ja poolien yhteisiä harjoituksia voisi olla enemmänkin. Harjoitus-caset, joissa on mukana monia elementtejä ja laajasti eri toimijoita ja viranomaisia, ovat usein hyvin antoisia.”

Vastuu on toki myös asiakkailla. ”Helsingin alueella monet isotkin toimijat ovat tottuneet häiriöttömään sähkönjakeluun”, kertoo Uola. ”Yleensä häiriön jälkeen tulee yhteydenottoja, vaikka asiat olisi ollut viisaampaa hoitaa etukäteen. Monet ehkä pelkäävät kustannuksia”. Varavoimajärjestelyt turvaavat kuitenkin kriittiset toiminnot silloin, kun sähkökatkot venyvät pitkiksi.

Tähtäimessä jatkuvasti kehittyvät tavoitteet

Harjoituksen eri vaiheissa tiiviisti mukana ollut Huoltovarmuuskeskuksen varautumispäällikkö Tero Kauppinen antaa täyden tunnustuksen muille vastuutahoille.

”Vuoden 2015 aikana järjestetyt kaksi isoa alueellista harjoitusta ovat osoittaneet tarpeellisuutensa. Nyt pitää tukea sitä, että harjoituksessa tehdyt havainnot ja saadut kehittämisideat muuttuvat käytännön toimenpiteiksi”, kertoo Tero Kauppinen tulevista suunnitelmista.

”Meillä oli hyvä ja kokenut, rakennuspoolin, aluepoolin ja viranomaisten muodostama rytmiryhmä kasassa. Poolien yhteistyön kehittäminen oli tärkeä tavoite. Jokaisen harjoituksen tulisi johtaa pysyvään hyötyyn, olla investointi. Tämä tähtäimessä lähdettiin liikkeelle.”

Harjoituksessa oli tärkeä esitellä eri vastuutahojen toimintamallia ja ajattelutapaa suurhäiriön varalta.

Lisäksi oli mahdollisuus esitellä varautumista ja häiriönhallintaa tukevat resurssit ja välineet. Tällaisia ovat esimerkiksi VIRVE-puhelimet, KRIVAT eli valvomoiden yhteistoimintamalli sekä aiemmin tehdyt selvitykset, jotka käsittelevät harjoituksen teemaa. Osallistujat jaettiin työryhmiin, joissa oli edustajat eri tahoilta. Täten päästiin keskustelemaan toimintamalleista tehokkaasti yli toimialarajojen.

Palautteen perusteella harjoitus oli tarpeellinen ja hyödyllinen. Erityisen hyvänä pidettiin laajan osallistujajoukon kautta tulleita uusia yhteistyömahdollisuuksia sekä poolirajat ylittäen että yritysten ja viranomaisten välille. Kehitettävääkin toki löytyi. Vaikka ennakkotehtävien perusteella arvioiden organisaatioiden valmiussuunnitelmat olivat yleisesti ottaen hyvällä tasolla havaittiin, että tilannekuvauksen mukaisissa oloissa tärkeiden kohteiden priorisoinnissa oli parannettavaa.

Eikä tämä tähän lopu. Aluepooli ja rakennuspooli jatkavat harjoitusten järjestämistä edelleen. ”Leivomme pysyvän hyödyn tavoitteet ja seurannan tuleviin harjoituksiimme. Kehitettävää mallia voivat sitten muut halutessaan hyödyntää", Tero Kauppinen lupaa.

Erja Saraste

Teksti,Timo Uolan valokuva sekä artikkelikuvat harjoituksesta ja Helen Sähköverkko Oy:n Pitäjänmäen sähköaseman sisäkytkinlaitoksesta. 

 

 

Helen Sähköverkko Oy

  • Helen Sähköverkko Oy siirtää ja jakaa sähköä pääkaupungissa 375 000 asiakkaalle.
  • Yli 20 sähköasemaa ja parituhatta jakelumuuntamoa ympäri kaupunkia.
  • Yli 6 000 km sähköverkkoa, josta 96 % on maan alla.
  • Helsinkiläinen kokee keskimäärin vain puolen tunnin sähkökatkon kerran 10 vuodessa.

 
 

 

 

 

Jaa artikkeli