Alueellisen varautumisen oppikurssi

10.12.2015

Alueellisilla maanpuolustuskursseilla rakennetaan alueellista yhteistoimintaa kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi.

Aluehallintovirastot järjestävät puolustusvoimien kanssa alueellisia maanpuolustuskursseja, joita täydentävät alueelliset jatko- ja erikoiskurssit.

Kursseilla annetaan yleiskuva Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta sekä kokonaismaanpuolustuksen eri alojen järjestelyistä, valmiudesta ja kehittämisestä normaalioloissa, häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.

Tavoitteena on myös perehdyttää kurssilaisia turvallisuudelle keskeisten alueellisten ja paikallisten toimijoiden tehtäviin, niiden toteuttamismahdollisuuksiin ja keskinäisiin vaikutussuhteisiin. Lisäksi kursseilla pyritään edistämään alueen viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistoimintaa häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalta.

Kurssit kiinnostavat

Pelastusylitarkastaja Tommi Laurinen organisoi ja vetää alueellisia maanpuolustuskursseja Etelä-Suomen alueella, jossa järjestetään enemmän kursseja kuin muualla maassa yhteensä. Etelä-Suomessa asuu paljon ihmisiä, ja sinne on sijoittunut paljon yhteiskunnan jatkuvuuden ja huoltovarmuuden kannalta kriittistä toimintaa.

Pelastusylitarkastaja Tommi Laurinen lupaa muutoksia kurssitoimintaan. "Parhaillaan pohdimme, miten kurssien sisältöä, rakennetta ja valmistelua kehitettäisiin ja ajanmukaistettaisiin. Esimerkiksi sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntämällä voimme keventää kurssilaisten niskaan kaatuvaa informaatiotulvaa.”

Vuoden mittaan järjestetään seitsemän kurssia, joista viisi Pääkaupunkiseudulla, yksi Hämeessä ja yksi Kaakkois-Suomessa. Näiden lisäksi järjestetään vuosittain kolme alueellista jatkokurssia ja kolme erikoiskurssia. Laurinen arvioi, että osallistujia on vuodessa yhteensä noin 800 henkeä.

Kurssilaisten rekrytointi ei ole vaikeata, sillä aivan samoin kuin valtakunnallista kurssia, alueellisia kursseja arvostetaan laadukkaana ja tärkeänä väylänä saada tietoa yhteiskunnan toiminnasta ja tutustua muihin toimijoihin.

Kursseille osallistutaan pääsääntöisesti oman organisaation ehdottamana. Laurinen kertoo, että opiskelijat ovat hyvin motivoituneita, ja saavat muutamassa päivässä todella paljon aikaan.

Mukana on kuntapäättäjiä, turvallisuusviranomaisia, kuntien eri toimialojen johtavia viranomaisia ja asiantuntijoita, valtion keskushallinnon ja aluetason viranhaltijoita sekä seurakuntien, median, vapaaehtoisjärjestöjen ja huoltovarmuuskriittisten yritysten edustajia.

”Valtakunnallisen kurssin konsepti on skaalattu aluetasolle. Suurin osa osallistujista tulee kunnista, sillä kunnat tuottavat Suomessa suuren osan ihmisten jokapäiväisessä elämässään tarvitsemista palveluista.”

Viikon tiivis paketti

Vuoden viimeinen viiden tiiviin työpäivän mittainen kurssi järjestettiin Nastolan liikuntakeskus Pajulahdessa internaattityyppisessä majoituksessa. Mitä tuossa ajassa ehtii opiskella?

Laurinen kertoo, että kurssin runkona ovat noin kolmekymmentä luentoa, jotka käsittelevät kansainvälistä tilannetta, valmiuteen liittyviä säädöksiä, sotilaallista maanpuolustusta, sisäistä turvallisuutta, yhteiskunnan peruspalveluiden varautumista ja huoltovarmuusasioita.

Kurssiin sisältyvät tutustumiskäynnit Puolustusvoimien kohteeseen ja pelastuslaitokselle. Ryhmätöitä tehdään viikon aikana kaksi. Jälkimmäinen puretaan viikon päätteeksi, jolloin pidetään maakunnan valmiustoimikunnan kuvitteellinen kokous.

Tommi Laurinen

"Suurin osa osallistujista tulee kunnista, sillä kunnat tuottavat Suomessa suuren osan ihmisten jokapäiväisessä elämässään tarvitsemista palveluista."

 

”Kurssilaiset jaetaan omien toimialojensa mukaisesti toimialaryhmiin. Ensimmäisessä ryhmätyössä tarkastellaan tilannetta, jossa erilaisten tapahtumien seurauksena turvallisuustilanne on kehittymässä huonoon suuntaan. Toinen ryhmätyö käsittelee jatkotilannetta, joka on pahentunut entisestään”, Laurinen kertoo.

”Ryhmäläiset keskustelevat toimialansa valmiudesta ja ongelmista sekä tekevät toimenpide-esityksensä. Niissä katsotaan erityisesti sitä, voidaanko selvitä normaaleilla toimivaltuuksilla vai olisiko jo pakko soveltaa valmiuslakia. Vaikka valmiuslaista päätetään valtakunnan tasolla, alueellisten toimijoiden pitää pystyä kertomaan ylöspäin, milloin omat keinot eivät enää riitä. Näin kaikille tasoille saadaan sama todenmukainen tilannekuva.”

Turvallisuus kiinnostaa

Laurinen kertoo, että kurssilaisia ovat erityisesti kiinnostaneet kansainvälinen tilanne sekä sotilaallisen maanpuolustuksen ja sisäisen turvallisuuden asiat. Myös huoltovarmuusasiat ovat olleet korkean kiinnostuksen kohteena – ja erityisesti se, miten yhteiskunnan toimiminen varmistetaan.

800
Vuodessa alueellisille kursseille osallistuu noin 800 henkilöä
 

”Paikalliset erityispiirteet ja erityisesti paikalliset riskit nousevat näillä kursseilla luonnollisesti keskustelun kohteiksi. Ajankohtaisista kysymyksistä kyberturvallisuusasiat ja viestintä, ja erityisesti disinformaation käyttö, ovat herättäneet paljon kysymyksiä. Ja kurssiin sisältyvän ajankohtaisluennon olemme luonnollisesti varanneet pakolaiskysymykselle”, Laurinen kertoo.

”Erityisen ilahduttavaa on ollut se, että kurssien jälkeen tehdyissä kyselyissä puolella kurssilaisista luottamus viranomaisten toimintaan pysyi ennallaan ja lähes puolella se lisääntyi.”

Jussi-Pekka Aukia

Teksti, Tommi Laurisen valokuva ja videot

 

Noora Pöyhönen

 

Hartwallin alkoholittomista juomista ja viestinnästä vastaava kategoriamarkkinointijohtaja Noora Pöyhönen arvostaa kurssilta saamaansa analysoitua tietoa Suomen ja maailman poliittisesta tilanteesta.

”Yrityspuolelta tulevalle kurssi antaa hyvän kokonaiskuvan siitä, miten julkishallinto toimii niin normaalitilanteissa kuin häiriö- ja poikkeustilanteissakin.”

 

Matti Nieminen

 

Handelsbankenin Lahden konttorinjohtaja Matti Nieminen kertoo, että henki kurssilla on ollut hyvä ja keskustelu on ollut vilkasta.

”On ollut hienoa nähdä, että näitä asioita on mietitty näin monen eri sektorin näkökulmasta. Tärkeää oli myös huomata, kuinka iso merkitys vapaaehtoistyöllä eli kolmannella sektorilla on yhteiskunnan toiminnan varmistamisessa.”

 
 

 

 

 

Jaa artikkeli