Paikkatiedon avulla piilevät ongelmakohdat näkyviksi

22.7.2015

Arjen sujuminen riippuu siitä, että asiat toimivat. Samoilla alueilla sijaitsevat yritykset ovat yhtä lailla riippuvaisia toistensa toiminnasta kuin yksityiset ihmiset. Huoltovarmuuskeskuksen projektissa selvitetään näitä riippuvuuksia. Samalla pohditaan sitä, miten ne pitäisi huomioida varautumisessa häiriöihin.

”Yhteistyö on avain. Pitää ymmärtää kokonaisuutta”, painottaa Hannes Seppänen.

Aalto-yliopiston tutkija Hannes Seppänen puhuu alueellisesta ymmärryksestä.

”On oleellista selvittää, miten eri alueilla eri toiminnot ja eri yritykset ovat linkittyneet toisiinsa. Missä kohti toisessa yrityksessä tapahtuva asia vaikuttaa toiseen ja millaisia vaikutuksia sillä voi olla?”

”Kehitämme työkaluja, joiden avulla yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiset yritykset löytävät omassa toiminnassaan piilevät haavoittuvuudet”, Seppänen kuvaa.

Työkaluja kehitetään Huoltovarmuuskeskuksen Aalto-yliopistolta tilaamassa alueellisen varautumisen projektissa ALVAR/AALTO.

Keskinäiset kytkökset ovat avain

Käytännössä liikkeelle lähdetään yritysten yhteisistä työpajoista. Niissä tarkastellaan alueen yritysten kanssa yhdessä, miten erityyppiset uhkat vaikuttaisivat esimerkiksi sähkön saantiin tai tietoliikenteeseen juuri sillä alueella. Sähkö ja tietoliikenne ovat osa ns. kriittistä infrastruktuuria.

Työpajoilla luodaan yhteisymmärrystä myös yritysten keskinäisistä riippuvuuksista. Syy-seuraussuhteita nousee esiin.

”Riippuvuussuhteiden ymmärtäminen auttaa yrityksiä varautumaan häiriöihin. Tuemme sitä”, Seppänen vetää yhteen.

Tämä auttaa koko yhteiskuntaa, sillä kyse on mm. sähköstä ja tietoliikenteestä. Kun ne vikaantuvat, arkielämä menee joksikin aikaa raiteiltaan.

Tieto muuttuu kartalla konkreettiseksi

Myöhemmin pyritään siihen, että yritykset voisivat arvioida toimintansa riskejä paikkatiedon avulla. Missä kohdassa esimerkiksi sähköverkon toiminta on kytköksissä televerkkoon? Tarkoittaako jonkin tukiaseman häiriintyminen, että sähköverkon ohjaukseen ja siten toimintaan tulee ongelmia? Pitääkö johonkin rakentaa varavoimaa? Kyse on hyvin konkreettisista syistä ja seurauksista.

”Voisimme myös miettiä, miten häiriöihin varautumista voidaan tukea paikkatiedon menetelmin. Millaista tietoa voidaan jalostaa päätöksenteon tueksi, esimerkiksi visualisoida? Voimme näyttää vaikkapa vaikutusalueita ja riskialueita kartalla. Se on hyvin konkreettista ja auttaa päätöksentekijöitä nopeasti.”

Lue myös

Kriisitilanteessa yksiselitteinen tieto on elintärkeää

ALVAR-toimikunnat rasvaavat alueellisen varautumisen rattaita

 

Riitta Gullman

Teksti ja kuva

 

 

 

 

 

 

Jaa artikkeli